logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

PROFIL-MED Janiczak Spółka Jawna, ul. Orzechowa 14A, 42-280 Częstochowa - świadczenia w zakresie okulistyki

06.02.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że świadczeniodawca PROFIL-MED Janiczak Spółka Jawna, ul. Orzechowa 14A, 42-280 Częstochowa zakończył z dniem 31 grudnia 2019 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna w zakresie okulistyki.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”. Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/. Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-6-2-2020-zak_um-AOS-123_202496.pdf

Wszystkie aktualności