logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

„SALUS” Joanna Gwiazda, Janusz Miskus S.C ul. Inwalidów Wojennych 10, 43-600 Jaworzno - lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna

05.02.2020

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 roku świadczeniodawca „SALUS’ Joanna Gwiazda, Janusz Miskus S.C. Jaworzno ul. Inwalidów Wojennych 10, na swój wniosek zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza w zakresie: świadczeń lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna, lekarska ambulatoryjna opieka rehabilitacyjna osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osoby, oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępny jest na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”. Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ . Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-5-2-2020-zak_um-REH-SALUS.pdf

Wszystkie aktualności