logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 3/1, Bielsko-Biała - świadczenia w zakresie gastroenterologii

24.01.2020

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje świadczeniobiorców, że Beskidzkie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w Bielsku-Białej zakończy z dniem 31 marca 2020 roku wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie gastroenterologii.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń powinny zgłosić się do innego wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia. Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się.

Wykaz zakładów opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”. Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

Pliki do pobrania:

INFO-24-1-2020-zak_um-AOS-122_200468.pdf

Wszystkie aktualności