Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram mammobusu

« Luty 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

01-02-2023

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022

Aneksy z Etapu I są udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2022) we wszystkich rodzajach świadczeń. Komunikaty z listami publikowane są na Portalu Świadczeniodawcy.

Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z Ogólnych Warunków Umów oraz trwający proces aneksowania umów za rok 2022, prosimy o zwrot podpisanych dokumentów z ETAPU I do dnia 3 lutego 2023 r. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to: 14 lutego 2023 r.

01-02-2023

Śląski OW NFZ przypomina o możliwości zawarcia aneksów końcoworocznych do umów na rok 2022

Aneksy z Etapu I są udostępnione na ścieżce cyfrowej w Portalu Świadczeniodawcy (eUmowy po wybraniu roku 2022) we wszystkich rodzajach świadczeń. Komunikaty z listami publikowane są na Portalu Świadczeniodawcy.

Z uwagi na konieczność zachowania terminów wynikających z Ogólnych Warunków Umów oraz trwający proces aneksowania umów za rok 2022, prosimy o zwrot podpisanych dokumentów z ETAPU I do dnia 3 lutego 2023 r. Nieprzekraczalny termin dostarczenia aneksów i ugód, wynikający z zapisów OWU to: 14 lutego 2023 r.

Przedmiotowe aneksy obejmują zmiany planów rzeczowo-finansowych z tytułu świadczeń wykonanych ponad kwotę zobowiązania określoną w umowie z uwzględnieniem:

  • jednakowych zasad postępowania wobec wszystkich świadczeniodawców,
  • środków finansowych dostępnych w planie finansowym na rok 2022,
  • środków wypłaconych świadczeniodawcom na podstawie „iloczynu odwrotności liczby okresów sprawozdawczych w okresie rozliczeniowym i kwoty zobowiązania dla danego zakresu świadczeń” (tzw. „należności 1/12” czyli środków wypłaconych na podstawie §2 ust.
    1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
    w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z późniejszymi zmianami).

Uprzejmie prosimy o sprawdzenie umocowania prawnego osób reprezentujących podmioty wykonujące działalność leczniczą do składania oświadczeń woli w przedmiocie zawierania aneksów do umów
z Narodowym Funduszem Zdrowia, a w razie konieczności udzielenie stosownych pełnomocnictw.

 

 

Źródło: Dział Planowania i Analiz Ekonomicznych 

tel:  32 735 16 20 ,  32 735 16 21,  32 735 16 11, 32 735 37 54, 32 735 19 21

01-02-2023

Knurów 10.30-14.00 Szkoła podstawowa nr.1 A. Słoniny 1

01-02-2023

DĄBROWA GÓRNICZA Termin: 01.02.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY INTERMARCHE UL. ALEJA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 87 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
RYBNIK Termin: 01.02.2023 godz. 09:00 - 14:00 MAMMOBUS PRZY AUCHAN UL. KOTUCZA 100 MAMMO-MED SP. Z O. O. 583 257 602; 583 257 000
CZĘSTOCHOWA Termin: 01.02.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE UL. OKULICKIEGO 50 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
ZABRZE Termin: 01.02.2023 godz. 09:00 - 14:00 MAMMOBUS PRZY MOSIR UL. JANA MATEJKI 6 MAMMO-MED SP. Z O. O. 583 257 602; 583 257 000
BYTOM Termin: 01.02.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE UL. BIAŁEGO 2 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
CHORZÓW Termin: 01.02.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE UL. KOŚCIUSZKI 5 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44

01-02-2023

Wykaz pozytywnie ocenionych wniosków oraz podpisanych umów z zakresu ZPO od 01.02.2023 r.

01-02-2023

Nawet 90% nowotworów zależy tylko i wyłącznie od czynników na które mamy wpływ. Są to np. dym tytoniowy, alkohol, czy niewłaściwe żywienie. Dowiedz się jak można skutecznie ograniczyć ryzyko choroby.