Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram mammobusu

« Kwiecień 2022 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

29-04-2022

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie konieczności wystawienia faktur korygujących do umowy 19/1 w związku z zakończeniem finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem 31 marca 2022 r.

29-04-2022

Minister Zdrowia decyzją z dnia 25 kwietnia 2022 r. znak: DLU.736.131.2022.KB postanowił zmienić polecenie z dnia 7 lipca 2020 r. znak: SZUZ.736.150.2020.KB. Zgodnie z tą decyzją przekazanie dodatkowych środków za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii będzie następowało nie dłużej niż do 31 maja 2022 r., za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane do 31 marca 2022 r., aby zatem dochować terminu płatności faktur Śląski OW NFZ w Katowicach wzywa do wystawiania wszystkich zaległych, poprawnie sporządzonych dokumentów finansowych dotyczących dodatkowej opłaty ryczałtowej do 20 maja 2022 r.

Ponadto Śląski OW NFZ w Katowicach wzywa do wystawienia do 20 maja 2022 r. dokumentów korygujących do zakwestionowanych faktur dotyczących dodatkowej opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do udzielania świadczeń w reżimie sanitarnym uwzględniającym wprowadzenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii. W załączeniu przekazujemy wykaz faktur, które wg. stanu na 29 kwietnia 2022 r. nie mogą zostać zrealizowane ze względu na przekroczony limit narastająco dodatkowego ryczałtu. Prosimy o odnalezienie na wykazie swojej umowy i sporządzenie stosownych korekt.

Dokumenty rozliczeniowe, które nie zostaną poprawnie złożone do Śląskiego OW NFZ w Katowicach drogą elektroniczną zostaną odrzucone z systemu rozliczeniowego po dniu 31 maja 2022 r. a ich realizacja nie będzie później możliwa.

Jeżeli próbowali Państwo przesłać po 20 kwietnia 2022 roku dokumenty rozliczeniowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o sprawdzenie statusu importu faktury, jeśli został przerwany prosimy o ponowienie wysyłki.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 32 735 37 15,
  • 32 735 17 48,
  • 32 735 15 04,
  • 32 735 16 02.

29-04-2022

Wielu z nas spędzi długi weekend majowy poza domem. Narodowy Fundusz Zdrowia podpowiada, gdzie znaleźć pomoc medyczną w świąteczne dni.

29-04-2022

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem 31 marca 2022 r.

29-04-2022

Komunikat dla świadczeniodawców wpisanych do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w sprawie zakończenia finasowania części świadczeń z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z dniem 31 marca 2022 r.

Termin składania dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do dnia 31 marca 2022 r., został wydłużony do dnia 20 maja 2022 r. zgodnie z Zarządzeniem nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W związku z powyższym Śląski OW NFZ w Katowicach wzywa podmioty wpisane do wykazu podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 do przekazania wszystkich dokumentów rozliczeniowych, w terminie do dnia 20 maja 2022 r.

Zarządzenie nr 57/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 kwietnia 2022 r. przewiduje zakończenie finansowania części świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Zobowiązuje ono także świadczeniodawców do przekazania w terminie do dnia 20 maja 2022 r. dokumentów rozliczeniowych za świadczenia udzielone do dnia 31 marca 2022 r.

Dokumenty rozliczeniowe, które nie zostaną poprawnie złożone do Śląskiego OW NFZ w Katowicach drogą elektroniczną zostaną odrzucone z systemu rozliczeniowego po dniu 31 maja 2022 r. a ich realizacja nie będzie później możliwa.

Jeżeli próbowali Państwo przesłać po 20 kwietnia 2022 roku dokumenty rozliczeniowe związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 prosimy o sprawdzenie statusu importu faktury, jeśli został przerwany prosimy o ponowienie wysyłki.

Prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

  • 32 735 37 15,
  • 32 735 17 48,
  • 32 735 15 04,
  • 32 735 16 02.

29-04-2022

Milówka 10.30-14.00 Szkoła Podstawowa Dworcowa 3

29-04-2022

Wykazy pozytywnie ocenionych wniosków oraz podpisanych umów z zakresu ZPO od 01.05.2022 r.

29-04-2022

OŻAROWICE Termin: 29.04.2022 godz. 09:00-17:00 PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ, ul. SZKOLNA 10 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
LĘDZINY Termin: 29.04.2022 godz. 09:00-17:00 PRZY OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ ul. KONTNEGO 34 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
MIKOŁÓW Termin: 29.04.2022 godz. 10:00-17:35 CENTRUM ZDROWIA ul. WARYŃSKIEGO 2 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
KOSZĘCIN Termin: 29.04.2022 godz. 09:00-14:00 PRZY DOMU KULTURY ul. SOBIESKIEGO 11 MAMMO-MED SP. Z O. O. 58 325 76 02, 58 325 70 00
KALETY Termin: 29.04.2022 godz. 09:00-14:00 PRZY URZĘDZIE MIEJSKIM ul. ŻWIRKI I WIGURY 2 MAMMO-MED SP. Z O. O. 58 325 76 02, 58 325 70 00
PYSKOWICE Termin: 29.04.2022 godz. 09:00-17:00 PRZY MIEJSKIM OŚRODKU KULTURY I SPORTU ul. Wyszyńskiego 27 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44