Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram dentobusu

« Listopad 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

30-11-2023

Tryb podstawowy bez przeprowadzenia negocjacji 
NAJEM POJAZDU OSOBOWEGO TYPU BUS
(zamówienie nr 18/tp/2023)
Nr ogłoszenia o zamówieniu: 2023/BZP 00524708/01

30-11-2023

TYCHY Termin: 30.11.2023 godz. 10:00 - 17:35 MAMMOBUS PRZY SKLEP E. LECLERC BUDOWLANYCH 75 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
MYSŁOWICE Termin: 30.11.2023 godz. 9:00 - 16:00 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE MIASTA PLAC WOLNOŚCI 5 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
GIERAŁTOWICE Termin: 30.11.2023 godz. 9:00 - 12:00 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE GMINY KSIĘDZA ROBOTY 48 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
GLIWICE Termin: 30.11.2023 godz. 13:00 - 16:00 MAMMOBUS PRZY ARENA PARK HANDLOWY ALEJA JANA NOWAKA-JEZIORAŃSKIEGO 1 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44
WILAMOWICE Termin: 30.11.2023 godz. 9:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY STADIONIE SPORTOWYM LKS IGNACEGO PADEREWSKIEGO 17 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
WILKOWICE Termin: 30.11.2023 godz. 9:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY URZĘDZIE GMINY WYZWOLENIA 25 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
PSZCZYNA Termin: 30.11.2023 godz. 9:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE BRONIEWSKIEGO 1a GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
CIESZYN Termin: 30.11.2023 godz. 8:00 - 11:00 MAMMOBUS CIESZYN, UL. NIEMCEWICZA NIEMCEWICZA 2 BOCHENEK STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 33 851 47 07

30-11-2023

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że Wnioskodawca, który zamierza złożyć wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
zaopatrzenie w wyroby medyczne powinien:

 1. Zawrzeć umowę o dostęp do Portalu Świadczeniodawcy. Instrukcja rejestrowania na „Portalu Świadczeniodawcy” znajduje się na stronie internetowej tutejszego Oddziału, w dziale „Portal Świadczeniodawcy – informacje” (dotyczy tylko nowych wnioskodawców i podwykonawców).
 2. W Portalu Świadczeniodawcy w sekcji „Moja struktura organizacyjna/moje pełne dane (Portal Potencjału)” wprowadzić informacje o swoim potencjale wykonawczym tj. o danych identyfikacyjnych świadczeniodawcy, o komórkach organizacyjnych, o lokalizacjach, o personelu udzielającym świadczeń, o harmonogramie, o oferowanym asortymencie (szczegóły dot. wprowadzania danych o potencjale wykonawczym znajdują się na stronie tut. Oddziału w dziale „Portal Świadczeniodawcy – informacje, następnie wygenerować profil ofertowy w menu ”Profile potencjału” (plik w formacie ssx2 i zapisać go na lokalnym komputerze).
 3. Pobrać ze strony tut. OW NFZ najnowszą wersję programu „Ofertowanie” (dział „Kontraktowanie 2024/Informacje wspólne”) oraz zainstalować ją na lokalnym komputerze.
 4. Pobrać ze strony tut. OW NFZ (dział „Kontraktowanie 2024/zaopatrzenie w wyroby medyczne/zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 stycznia 2024 roku) definicję postępowania właściwego dla zakresu świadczeń tj.:

Kod postępowania

Zakres świadczeń

12-24-000037/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6

zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-24-000038/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6

zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne wykonywane na zamówienie oraz wyroby medyczne produkowane seryjnie, w tym zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie

 

12-24-000039/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

12-24-000040/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6

zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu, obejmujące zaopatrzenie w wyroby medyczne produkowane seryjnie

 1. Pobraną definicję (lub definicje) zaimportować do programu „Ofertowanie”, do którego należy również zaimportować plik zawierający profil ofertowy z danymi o potencjale wykonawczym świadczeniodawcy ssx2 oraz plik zawierający dane o produktach handlowych i zestawach produktów handlowych (wygenerowane uprzednio na Portalu Potencjału) zphx, a następnie wygenerować wniosek w ramach zaimportowanej definicji postępowania.

Wygenerowany wniosek w formie papierowej i elektronicznej wraz z oryginałami dokumentów albo ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę: 

 • umowa spółki lub wyciąg   z tej   umowy  zawierający   postanowienie
  o zasadach   reprezentacji  spółki   albo  uchwałę wspólników   spółki   cywilnej  
  w przedmiocie   zasad   reprezentacji   spółki   lub   kopie   pełnomocnictw udzielonych  przez  pozostałych  wspólników  do  prowadzenia  spraw  spółki wykraczających  poza  zwykłe czynności,
 • polisa lub innego dokumentu   potwierdzającego   zawarcie   przez   wnioskodawcę   umowy   ubezpieczenia odpowiedzialności  cywilnej  za  szkody  wyrządzone  w związku z udzielaniem  świadczeń,  na  warunkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 136b ust. 2 ustawy o świadczeniach,
 • oświadczeniem Wnioskodawcy o kontynuacji polisy,
 • umowa z podwykonawcami (jeśli dotyczy) zawierająca zastrzeżenie o prawie Funduszu
  do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy na zasadach określonych w ustawie
  o świadczeniach,
 • pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy (jeśli dotyczy, wzór w załączeniu).

przygotowanymi zgodnie z zasadami zawartymi w Zarządzeniu nr 26/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 04.03.2022 r. (z późn. zm), należy złożyć w siedzibie Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, budynek A pokój 004, w Katowicach przy ul. Kossutha 13, bądź przesłać pocztą na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Kossutha 13,

40-844 Katowice

Dział ds. Wyrobów Medycznych

 

Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego. Oddział Funduszu rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego złożenia.

30-11-2023

Zgodnie z przepisami prawa przedstawiamy pierwszy wykaz limitów finansowania za jednostkę surowca farmaceutycznego służącego do sporządzenia leku recepturowego.

30-11-2023

Refundacja leków recepturowych, czyli leków na receptę, które farmaceuta przygotowuje w aptece, stale rośnie. Szacujemy, że w tym roku przekroczy ona 700 mln zł. To środki, które musi wyłożyć Narodowy Fundusz Zdrowia, a w praktyce każdy kto płaci składkę zdrowotną. W przypadku leków recepturowych dochodzi do sytuacji, gdzie maść na trądzik potrafi kosztować więcej niż roczna terapia pacjenta z nowotworem. Kontrole NFZ potwierdzają, że na rynku leków recepturowych dochodzi do nieprawidłowości. Niektórymi sprawami zajmują się już organy ścigania. Ministerstwo Zdrowia dostrzegło to zjawisko, dlatego postanowiło uregulować rynek leków recepturowych.

30-11-2023

Jasienica 10.30-14.00 Zespół szkolno-przedszkolny Strumińska 271

30-11-2023

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze
 • zaopatrzenie w optykę okularową
 • zaopatrzenie w protetykę słuchu

30-11-2023

Zaproszenia do składania wniosków o zawarcie umów od 1 stycznia 2024 roku

 • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
 • zaopatrzenie w środki pomocnicze
 • zaopatrzenie w optykę okularową
 • zaopatrzenie w protetykę słuchu