Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram dentobusu

« Listopad 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

03-11-2023

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy, dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

03-11-2023

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ informuje pacjentów, że podmiot Beskidzkie Centrum Onkologii-Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej z dniem 31.10.2023 r. zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie osteoporozy.

Osoby oczekujące na udzielenie przedmiotowych świadczeń, powinny zgłosić się do innego, wybranego świadczeniodawcy w celu ustalenia terminu leczenia.

Należy przy tym pamiętać o konieczności odbioru skierowania oraz uzyskania od świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy, bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu pacjenta na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się. Wykaz zakładów opieki zdrowotnej, realizujących umowy zawarte ze Śląskim OW NFZ, dostępne są na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-katowice.pl w zakładce „Gdzie się leczyć”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne w poszczególnych placówkach dostępne są w wyszukiwarce internetowej „Informator o Terminach Leczenia” https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/ .

Informacje o pierwszym wolnym terminie leczenia można również uzyskać wysyłając zapytanie do Śląskiego OW NFZ na adres: ul. Kossutha 13, 40-844 Katowice.

03-11-2023

Komunikat Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wykonywania zalecanych szczepień ochronnych w aptekach ogólnodostępnych

 

Zalecane szczepienia ochronne w aptekach

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy[1], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

Można już składać wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ

Dlatego od dnia 3 listopada 2023 r. zapraszamy do składania wniosków do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których będziemy podpisywali umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.  

Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek:

Prosimy, aby podmiot prowadzący aptekę:

 1. wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki;
 2. uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ;
 3. podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 4. gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?

Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, można znaleźć w:

 1. zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece;
 2. ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ;
 3. dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych);
 4. instrukcji do procesu sprawozdawania i rozliczania wykonanych szczepień, która zostanie opublikowana dodatkowo, jako komunikat na stronie internetowej NFZ.

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi NFZ, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.

Numery telefonów do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ:

Zawieranie umów na szczepienia

 • 32 735 18 62
 • 32 735 16 28

Rozliczenia umów na szczepienia

 • 32 735 15 04
 • 32 735 16 02

Sprawozdawczość komunikatów SWIAD

 • 32 735 17 34
 • 32 735 17 92
 • 32 735 17 83
 • 32 735 17 93

 

Zobacz instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek i podpisać umowę z NFZ

Instrukcja wideo dla ​systemu Kamsoft Gliwice

 

[1] ustawa z dnia 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938)

03-11-2023

CZĘSTOCHOWA Termin: 03.11.2023 godz. 9:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE OKULICKIEGO 50 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
SOSNOWIEC Termin: 03.11.2023 godz. 9:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE ALEJA JÓZEFA MIRECKIEGO 23 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
ZABRZE Termin: 03.11.2023 godz. 9:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO 5 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44

03-11-2023

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu dot. postępowania: 12-24-000014/LSZ/03/5/01

03-11-2023

Strona Śląskiego OW w Dzienniku Zachodnim
wydanie z dnia 3 listopada 2023 roku

 • Grypa — chroń się przed powikłaniami

03-11-2023

Pawonków 10.30-14.00 Zespół szkolno-przedszkolny Szkolna 1