Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram dentobusu

« Październik 2023 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

02-10-2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych, w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, w następujących zakresach:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne  dorosłych i dzieci

02-10-2023

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2 października 2023 roku Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłosił postępowania w trybie konkursu ofert w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w roku 2024 i w latach następnych, w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, w następujących zakresach:

 

uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych

uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym

uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

 

Obszary kontraktowania:

- uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci, uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - na obszarze woj. śląskiego;

- uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych, uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych, uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci - na obszarze: gmina Ustroń, gmina Goczałkowice Zdrój 

 

Harmonogram powyższych postępowań:

 • składanie ofert – do 16 października 2023 roku
 • otwarcie ofert – 17 października 2023 roku
 • rozstrzygnięcie konkursu ofert – 31 października 2023 roku

 

Oferty należy składać:

osobiście w Śląskim OW NFZ

ul. Kossutha 13, pok. 512

40-844 Katowice tel. 32/735 05 66

czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00-16.00

lub pocztą na adres:

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

40-844 Katowice, ul. Kossutha 13.

 

Ogłoszenia dotyczące poszczególnych postępowań wraz z zapytaniami ofertowymi dostępne są w: Publikatorze informacji o Postępowaniach - Uzdrowiska.

 

Moduł do elektronicznej wymiany danych pomiędzy świadczeniodawcami, a Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie obsługi konkursu ofert: NFZ-KO

 

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych w nich zawartych.

Prosimy równocześnie o zwrócenie szczególnej uwagi na § 17 ust 2 zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z którym ofertę przesłaną drogą pocztową uważa się za złożoną w terminie, jeżeli:

 1. data jej nadania w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie jest późniejsza niż termin składania ofert określony w ogłoszeniu, oraz
 2. wpłynie ona do oddziału Funduszu nie później niż na jeden dzień przed terminem otwarcia ofert

obydwa warunki muszą być spełnione łącznie.

 

Ceny oczekiwane:

UZDROWISKOWE LECZENIE SANATORYJNE DOROSŁYCH – 176,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DOROSŁYCH – 239,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE SZPITALNE DZIECI – 251,00 zł

UZDROWISKOWA REHABILITACJA DLA DOROSŁYCH W SZPITALU UZDROWISKOWYM – 253,00 zł

UZDROWISKOWE LECZENIE AMBULATORYJNE  DOROSŁYCH I DZIECI – 70,00 zł

 

Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach informuje, że oświadczenia personelu należy sporządzić zgodnie z wzorem określonym w załączniku numer 1 komunikatu.

W oświadczeniach personelu należy podać liczbę godzin pracy wynikającą z tygodniowego harmonogramu pracy personelu, który będzie realizował świadczenia w ramach umowy w ww. zakresach świadczeń.

Oświadczenie jest również do pobrania na stronie internetowej Śląskiego OW NFZ: zarządzenia i akty prawne o charakterze ogólnym

 

Żródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego 32/735 05 66

02-10-2023

Konkursy ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na rok 2024 i lata następne:

 • uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych
 • uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci
 • uzdrowiskowa rehabilitacja dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym
 • uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci

02-10-2023

SOŚNICOWICE Termin: 02.10.2023 godz. 10:00 - 17:35 MAMMOBUS PRZY NZOZ GLIWICKA 28 NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 784 067 503
SOSNOWIEC Termin: 02.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE ALEJA JÓZEFA MIRECKIEGO 23 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
BYTOM Termin: 02.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE ZABRZAŃSKA 13 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
CZĘSTOCHOWA Termin: 02.10.2023 godz. 09:00 - 17:00 MAMMOBUS PRZY KAUFLANDZIE OKULICKIEGO 50 GENEVA TRUST POLSKA SP. Z O.O. 58 767 34 44
CHYBIE Termin: 02.10.2023 godz. 13:00 - 15:00 MAMMOBUS PRZY BIEDRONCE BIELSKA 65a BOCHENEK STANISŁAW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 33 851 47 07
BIELSKO-BIAŁA Termin: 02.10.2023 godz. 09:00 - 16:00 MAMMOBUS PRZY KRYTEJ PŁYWALNI TROCLIK SOSNKOWSKIEGO 35 LUX MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 58 666 24 44

02-10-2023

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000756/LSZ/03/5/01

02-10-2023

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000754/LSZ/03/5/01

02-10-2023

Ogłoszenie w sprawie wniesienia protestu dot. postępowania: 12-23-000759/LSZ/03/5/01

02-10-2023

Ogłoszenie o wniesieniu protestu w postępowaniu konkursowym 12-23-000748/AOS/02/1/01

02-10-2023

Orzesze-Mościska 10.30-14.00 Szkoła Podstawowa nr 8 Chrobrego 64