Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Harmonogram dentobusu

« Marzec 2021 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

09-03-2021

WISŁA 09:00-12:00 PRZY OŚRODKU ZDROWIA DZIECHCINKA UL. WYZWOLENIA 60D (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
ISTEBNA 14:00-16:00 PRZY LEŚNYM OŚRODKU EDUACJI EKOLOGICZNEJ ISTEBNA (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
ZEBRZYDOWICE 09:00-16:00 PRZY OŚRODKU KULTURY UL. ANTONIEGO JANUSZA 21 (MAMMO - MED. Rejestracja 58/32-57-602, 58/32-57-605)
SOSNOWIEC 09:00-17:00 PRZY KAUFLANDZIE UL. MIRECKIEGO 23 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
TYCHY 09:00-17:00 PRZY C.H.AUCHAN UL. BIELSKA 107 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
ŚWIĘTOCHŁOWICE 09:00-17:00 PRZY CH ATRIUM ŚWIĘTOCHŁOWICE UL. CHORZOWSKA 19 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE 09:00-17:00 PRZY ATRIUM UL. JAGIEŁŁY 4 (GENEVA TRUST, rejestracja 58/767-34-44)
CHORZÓW 10:00-17:35 PRZY NZOZ NOVIA-MED UL. PADEREWSKIEGO 34 (NARODOWY INSTYTUT ONKOLOGII-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY GLIWICE, rejestracja 32/278-91-38)

09-03-2021

Bytom 10.30-14.00 Szkoła Podstawowa nr 44 Roweckiego 6

09-03-2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że wzór wniosku o zlecenie transportu „dalekiego” w POZ określony jest w załączniku nr 8 do Zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia...

09-03-2021

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje, że wzór wniosku o zlecenie transportu „dalekiego” w POZ określony jest w załączniku nr 8 do Zarządzenia Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.
Prawidłowo wypełniony wniosek powinien zawierać:

 1. dane zleceniodawcy
 2. dane osobowe świadczeniobiorcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL
 3. docelowe miejsce przewozu
 4. datę realizacji zlecenia i warunki wykonania przewozu (pozycja siedząca, leżąca, inne wynikające ze stanu zdrowia świadczeniobiorcy)
 5. uzasadnienie wniosku w oparciu o obowiązujące przepisy tj:
  - Zarządzenie Nr 177/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z późn. zm.
  - Ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r poz. 1398 tj.).
  - Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. 2019 r. poz. 736 z późn. zm.)
 6. załączniki (dokumentacja medyczna)
  np. zaświadczenie od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń szpitalnych (karta wypisowa z leczenia szpitalnego)
  np. zaświadczenie od świadczeniodawcy udzielającego świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej
 7. dane realizatora zlecenia transportu sanitarnego (nazwa, adres, numer telefonu).

Wnioski błędnie wypisane pozostaną bez rozpatrzenia.


Źródło: I-Wydział Spraw Opieki Zdrowotnej-II – 32 735 16 76, 32 735 16 60