Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Druki do pobrania

ilość wiadomości: 40
Ulotka Biura Rzecznika Praw Pacjenta - "Wakacyjny poradnik pacjenta"
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Przychodzi pacjent do lekarza ..."
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Mamo, Tato! Zgłoś mnie!"
Druki UE: - Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej - Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty…
Druki ZOL/ZPO - Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego - Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego - Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty
Wniosek o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ
WNIOSEK (wersja .doc) - zgłoszenie do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN
WNIOSEK (wersja .pdf) - zgłoszenie do Narodowego Funduszu Zdrowia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJN, SJM i SKOGN
Śląski OW NFZ informuje, iż z dniem 1 stycznia 2011 r. zmianie ulegnie wzór wniosku o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego dla osób ubezpieczonych oraz…
ilość wiadomości: 40