Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Druki do pobrania

ilość wiadomości: 40
FILM - Astma - jak unikać zaostrzeń i żyć długo i szczęśliwie
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z czasowym pobytem w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - ważny od 1 stycznia…
Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) w związku z wykonywaniem pracy w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA - ważny 1 stycznia 2018…
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ)
Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) - według miast
"Za życiem" - wsparcie dla kobiet w ciąży i rodzin - ulotka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach dla mieszkańców Katowic
"Studencie! Nie oblej egzaminu z eWUŚ!" - ulotka
DEKALOG RACJONALNEGO WYBORU - czyli co musimy wiedzieć zanim kupimy suplement diety Rekomendacje Śląskiej Izby Lekarskiej i Śląskiej Izby Aptekarskiej.
ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY u osób dorosłych w stanie zagrożenia życia rekomendowane przez Śląską Izbę Lekarską i Śląski Oddział Wojewódzki NFZ
Karta praw dziecka – pacjenta
ilość wiadomości: 40