Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Drukuj

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 marca 2023 roku

20.01.2023

Zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2022 r. wyniosło 6965,94 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych i 94/100).

W związku z tym, składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne za styczeń, luty i marzec 2023 r. naliczana od wysokości przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku i stanowiąca 9% podstawy wynosi miesięcznie 626,93 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć złotych i 93/100).

Wszystkie aktualności