Ubezpieczony

Druki do pobrania

wyślij znajomemu   drukuj stronę
ilość plików: 10więcej dokumentów → [ Archiwum ]
temat dokumentu
___16.11.2012
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Mamo, Tato! Zgłoś mnie!" pobierz »
[pdf, 179 kB]
___16.11.2012
Ulotka informacyjna dotycząca Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) - "Przychodzi pacjent do lekarza ..." pobierz »
[pdf, 181 kB]
___02.11.2012
Druki UE:
- Oświadczenie dotyczące rejestracji osoby uprawnionej lub członków rodziny osoby uprawnionej
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 emerytowi, renciście lub członkowi rodziny emeryta/rencisty zamieszkałemu w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie czasowo przenoszącej działalność zawodową do innego państwa UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 osobie ubiegającej się o rentę lub emeryturę zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA
- Wniosek o wydanie dokumentu S1 członkowi rodziny zamieszkałemu w państwie UE/EFTA innym niż państwo zamieszkania osoby ubezpieczonej
pobierz »
[zip, 167 kB]
___10.09.2012
Druki ZOL/ZPO
- Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- Wniosek o wydanie skierowania do zakładu opiekuńczo-leczniczego/zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego
- Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie
pobierz »
[zip, 34 kB]
___17.04.2012
Wniosek o odstąpienie od pobrania opłaty lub rozłożenie jej na raty pobierz »
[doc, 31 kB]
___17.04.2012
Wniosek o objęcie wolontariusza dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ pobierz »
[doc, 41 kB]
___17.04.2012
Wniosek o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ pobierz »
[doc, 42 kB]
___01.07.2007
Wzór deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej - wersja .pdf pobierz »
[pdf, 354 kB]
___01.07.2007
Instrukcja wypełnienia deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej pobierz »
[pdf, 154 kB]
___01.07.2007
Wzór deklaracji wyboru lekarza/pielęgniarki/położnej podstawowej opieki zdrowotnej - wersja .doc pobierz »
[doc, 396 kB]
ilość plików: 10więcej dokumentów → [ Archiwum ]
 

POZ z zakresu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej wersja mobilnaczytaj stronę