Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

O nas

Drukuj

Zaproszenie do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnegoz terenu województwa śląskiego<br /><br />UWAGA - dodatkowy termin 2017

04.09.2017

Na podstawie § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28.12.2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017.9) zwanym dalej „rozporządzeniem o dofinansowaniu”, w związku z art. 48d ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.) zwaną dalej „ustawą o świadczeniach” Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2017 (dodatkowy termin) ...

Pliki do pobrania:

JEDN_SAMORZAD-zaproszenie2017-1-9-2017.zip

Wszystkie aktualności