Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Kontakt

Drukuj

Punkty Obsługi Klientów

Punkty Obsługi Klientów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizują obsługę świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielanie informacji klientom o okresie podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawie do świadczeń zdrowotnych w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego,
 • udzielanie informacji ogólnych ustnie i pisemnie, m.in. o możliwości załatwienia sprawy oraz statusie sprawy, nowych usługach, przysługujących pacjentom prawach,
 • wyjaśnianie niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacja ubezpieczenia zdrowotnego,
 • przyjmowanie wniosków oraz wydawania Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo zastępujących EKUZ,
 • potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne: przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • przyjmowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • zawieranie umów obejmujących dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 • przyjmowanie interwencji świadczeniobiorców oraz skarg i wniosków w formie pisemnej,
 • promowanie i informowanie na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego oraz aplikacji e-zdrowie,
 • przyjmowanie wniosków i spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazywania do właściwych komórek Śląskiego OW NFZ: w sprawach ustalenia prawa do świadczeń i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wniosków o akceptację transportu medycznego w POZ, wniosków związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym, w sprawach informacji o udzielonych świadczeniach, nieprawidłowości ujawnionych na podstawie danych zamieszczonych w Internetowym Koncie Pacjenta,
 • przyjmowanie wniosków/spraw związanych z realizacją przepisów o koordynacji i opieką transgraniczną i przekazywanie ich do rozpatrzenia do właściwej komórki,
 • potwierdzanie profilu zaufanego w Punktach Obsługi Klientów w: Bytomiu, Chorzowie, Cieszynie, Dąbrowie Górniczej, Jastrzębiu-Zdroju, Lublińcu, Myszkowie, Rudzie Śląskiej, Sosnowcu, Tarnowskich Górach, Tychach, Zabrzu, Zawierciu i Żywcu.

Godziny urzędowania Punktów Obsługi Klientów Śląskiego OW NFZ:
w dni robocze od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 (z wyjątkiem POK w Raciborzu)

Bytom
41-902 Bytom, ul. Wrocławska 32-34 (wejście od ul. gen. Okulickiego)

Chorzów
41-500 Chorzów, ul. Katowicka 105

Cieszyn
43-400 Cieszyn, ul. Bobrecka 27

Dąbrowa Górnicza
41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1

Jastrzębie-Zdrój
44-335 Jastrzębie-Zdrój, ul. Harcerska 9

Kłobuck
42-100 Kłobuck, ul. 11 Listopada 5A (budynek ZOZ, I piętro, pok. nr 19)

Lubliniec
42-700 Lubliniec, ul. Sobieskiego 9

Myszków
42-300 Myszków, ul. Kościuszki 26

Racibórz
47-400 Racibórz, Plac Stefana Okrzei 4 (Starostwo Powiatowe w Raciborzu)

Godziny pracy spójne z lokalizacją, tj. pracą Starostwa Powiatowego:
poniedziałki, środy i czwartki 7:30-15:30, wtorki 7:30-17:00, piątki 7:30-14:00

Ruda Śląska
41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 34

Sosnowiec
41-200 Sosnowiec, ul. Modrzejowska 32a

Tarnowskie Góry
42-600 Tarnowskie Góry, ul. Piastowska 1 

Tychy
43-100 Tychy, ul. Grota-Roweckiego 42

Zabrze
41-800 Zabrze, ul. Ślęczka 20

Zawiercie
42-400 Zawiercie, ul. Towarowa 22

Żywiec
34-300 Żywiec, Al. Marszałka Piłsudskiego 50