Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Kontakt

Drukuj

Delegatury

 

 Delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzki NFZ w szczególności realizują następujące zadania:

 • obsługa klientów w zakresie:
  • ustalenie okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do świadczeń,
  • udzielanie informacji ogólnych ustnie i pisemnie, m.in. o możliwości załatwienia sprawy oraz statusie sprawy, nowych usługach, przysługujących pacjentom prawach,
  • wyjaśnianie niezgodności statusu w systemie eWUŚ – weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego,
  • zawieranie  umów o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
  • wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Certyfikatów Tymczasowo zastępujących EKUZ,
  • wydawanie i anulowanie formularzy z serii E 100 lub dokumentu przenośnego S1, SED oraz rejestracji i anulowania formularzy z serii E 100 lub dokumentu przenośnego S1, SED, wydawania poświadczeń,
  • przyjmowanie i sprawdzanie pod względem formalnym wniosków o zwrot poniesionych kosztów leczenia w UE/EFTA,
  • potwierdzanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  • przyjmowanie i rejestracja skierowań na leczenie uzdrowiskowe i rehabilitację uzdrowiskową,
  • potwierdzanie Profilu Zaufanego,
 • przyjmowanie interwencji świadczeniobiorców oraz skarg i wniosków w formie pisemnej,
 • obsługa świadczeniodawców i personelu medycznego w zakresie: udzielanie informacji oraz potwierdzanie dostępu do Portalu Personelu oraz wydawanie numerów recept,
 • informowanie świadczeniodawców na temat Internetowego Konta Pacjenta, Profilu Zaufanego, potwierdzanie w imieniu NFZ Profilu Zaufanego oraz aplikacji związanych z e-zdrowiem,
 • obsługa stanowisk profilaktyki i promocji zdrowia,
 • przyjmowanie wniosków i spraw wymagających przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego i przekazywania do właściwych komórek Śląskiego OW NFZ: w sprawach ustalenia prawa do świadczeń i objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym, wniosków o akceptację transportu medycznego w POZ, wniosków związanych z ubezpieczeniem dobrowolnym, w sprawach informacji o udzielonych świadczeniach, nieprawidłowości ujawnionych na podstawie danych zamieszczonych w Internetowym Koncie Pacjenta.

 

Godziny urzędowania Delegatur Śląskiego OW NFZ:

w dni robocze

- poniedziałek - 8:00 - 18:00
- wtorek - 8:00 - 16:00
- środa - 8:00 - 16:00
- czwartek - 8:00 - 16:00
- piątek - 8:00 - 16:00

 • Delegatura w Bielsku-Białej

  ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  CZEGO DOTYCZY TWOJA SPRAWA? JAK MOŻESZ JĄ ZAŁATWIĆ

  ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE             

  Tradycyjna poczta*
  Wizyta w Delegaturze w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 33 498 98 12

  PROFIL ZAUFANY/INTERNETOWE KONTO PACJENTA    

  Wizyta w Delegaturze w Bielsku-Białej, ul. Karpacka 24
  Informacja telefoniczna: 33 498 98 02

  EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO/CERTYFIKAT     

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wnioski o wydanie EKUZ pracowniczych wydawane na podstawie dokumentu A1
  Wnioski o EKUZ w związku z czasowym pobytem IKP, ePUAP
  Informacja telefoniczna: 33 498 98 02  

  FORMULARZE UNIJNE Z SERII E100, POŚWIADCZENIA 

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 33 498 98 15

  UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 33 498 98 15   

  OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW - RECEPTY 

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 33 498 98 05   

  LECZENIE UZDROWISKOWE      

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 65 

  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW           

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 45

  *Korespondencję należy kierować na adres:
  Delegatura Śląskiego OW NFZ w Bielsku-Białej
  ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała


 • Delegatura w Częstochowie

  ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  CZEGO DOTYCZY TWOJA SPRAWA? JAK MOŻESZ JĄ ZAŁATWIĆ

  ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE             

  Tradycyjna poczta*
  Wizyta w Delegaturze w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 34 360 72 75 

  PROFIL ZAUFANY/INTERNETOWE KONTO PACJENTA    

  Wizyta w Delegaturze w Częstochowie, ul. Czartoryskiego 28
  Informacja telefoniczna: 34 360 72 79 

  EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO/CERTYFIKAT     

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wnioski o wydanie EKUZ pracowniczych wydawane na podstawie dokumentu A1
  Wnioski o EKUZ w związku z czasowym pobytem IKP, ePUAP
  Informacja telefoniczna: 34 360 72 78  

  FORMULARZE UNIJNE Z SERII E100, POŚWIADCZENIA 

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  Informacja telefoniczna: 34 360 72 78 

  UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 34 360 72 78 

  OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW - RECEPTY 

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 34 360 72 72  

  LECZENIE UZDROWISKOWE      

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 65 

  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW           

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 45

  *Korespondencję należy kierować na adres:
  Delegatura Śląskiego OW NFZ w Częstochowie
  ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa


 • Delegatura w Piekarach Śląskich

  ul. Kościuszki 22, 41-940 Piekary Śląskie
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  CZEGO DOTYCZY TWOJA SPRAWA? JAK MOŻESZ JĄ ZAŁATWIĆ

  ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE             

  Tradycyjna poczta*
  Wizyta w Delegaturze w Piekarach Śląskich, ul. Kościuszki 22
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 32 782 48 72 

  PROFIL ZAUFANY/INTERNETOWE KONTO PACJENTA    

  Wizyta w Piekarach Śląskich, ul. Kościuszki 22
  Informacja telefoniczna: 32 782 48 72 

  EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO/CERTYFIKAT     

  Tradycyjna poczta *
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wnioski o wydanie EKUZ pracowniczych wydawane na podstawie dokumentu A1
  Wnioski o EKUZ w związku z czasowym pobytem IKP, ePUAP
  Informacja telefoniczna: 32 782 48 71

  FORMULARZE UNIJNE Z SERII E100, POŚWIADCZENIA 

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  Informacja telefoniczna: 32 782 48 71 

  UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 782 48 71   

  OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW - RECEPTY 

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 782 48 70   

  LECZENIE UZDROWISKOWE      

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 65 

  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW           

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 45

  *Korespondencję należy kierować na adres:
  Delegatura Śląskiego OW NFZ w Piekarach Śląskich
  ul. Kościuszki 22, 41-940 Piekary Śląskie


 • Delegatura w Rybniku

  ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

  CZEGO DOTYCZY TWOJA SPRAWA? JAK MOŻESZ JĄ ZAŁATWIĆ

  ZAOPATRZENIE W WYROBY MEDYCZNE             

  Tradycyjna poczta*
  Wizyta w Delegaturze w Rybniku, ul. 3 Maja 29
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 32 429 49 95 

  PROFIL ZAUFANY/INTERNETOWE KONTO PACJENTA    

  Informacja telefoniczna: 32 429 49 84 

  EUROPEJSKA KARTA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO/CERTYFIKAT     

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - wnioski o wydanie EKUZ pracowniczych wydawane na podstawie dokumentu A1
  Wnioski o EKUZ w związku z czasowym pobytem IKP, ePUAP
  Informacja telefoniczna: 32 429 49 95  

  FORMULARZE UNIJNE Z SERII E100, POŚWIADCZENIA 

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  Informacja telefoniczna: 32 429 49 92 

  UBEZPIECZENIE DOBROWOLNE

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 429 49 80   

  OBSŁUGA ŚWIADCZENIODAWCÓW - RECEPTY 

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 429 49 80 

  LECZENIE UZDROWISKOWE      

  Tradycyjna poczta*
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 65 

  SKŁADANIE SKARG I WNIOSKÓW           

  Tradycyjna poczta*
  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  
  Informacja telefoniczna: 32 735 05 45

  *Korespondencję należy kierować na adres:
  Delegatura Śląskiego OW NFZ w Rybniku
  ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik