Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 6
06.07.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2021:

  • koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
06.07.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2021:

  • dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
06.07.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2021:

  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
04.02.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2021:

  • koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
04.02.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2021:

  • dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
03.02.2021

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane na rok 2021:

  • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOC II/III) - śląskie
 
ilość wiadomości: 6