Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 5
07.10.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:

 • 187 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
10.11.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 154 Ust. 7 Ustawy

 • 187 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
07.06.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacjami i ceną oczekiwaną) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarach: częstochowski, będziński, kłobucki, cieszyński, bielski, lubliniecki, Chorzów, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój

 
21.06.2021

Oświadczenie z dnia 21 czerwca 2021 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarach: częstochowski, będziński, kłobucki, cieszyński, bielski, lubliniecki, Chorzów, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój

 
25.06.2021

Oświadczenie z dnia 25 czerwca 2021 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarach: częstochowski, lubliniecki, Częstochowa, Jastrzębie-Zdrój

 
21.07.2021

Oświadczenie z dnia 21 lipca 2021 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

na obszarach: kłobucki, Chorzów

 
27.07.2021

Oświadczenie z dnia 27 lipca 2021 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

Na obszarach: cieszyński, bielski

 
30.07.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

Na obszarze: będziński 

 
06.05.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją i ceną oczekiwaną) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • 74 - świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory

 
20.05.2021

Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie konkursu ofert nr 12-21-000074/PSY/04/1/04.4730.021.02/01 mającym na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert

 • 74 - świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory

 
21.05.2021

Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonym postępowaniem w trybie konkursu ofert nr 12-21-000074/PSY/04/1/04.4730.021.02/01 mającym na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, dotycząca zmiany terminu składania i otwarcia ofert

 • 74 - świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory

 
18.06.2021

Oświadczenie z dnia 18 czerwca 2021 r. o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • 74 - świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia

na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory

 
08.01.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacjami i ceną oczekiwaną) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
20.01.2021

Komunikat dla Oferentów w związku z postępowaniami w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie 04.9901.400.03 ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny

 
21.01.2021

Oświadczenie z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie terminu składania oraz otwarcia ofert postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w zakresie  ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny

 
27.01.2021

Oświadczenie z dnia  27 stycznia 2021 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny (kod 04.9901.400.03)

 • numery postępowań: 43, 47, 49, 50, 52, 54, 61 - ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
15.03.2021

Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
02.12.2020

Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
16.12.2020

Ogłoszenie o odwołaniu konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

 • ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży - I poziom referencyjny
 
ilość wiadomości: 5