Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 4
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 178
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – leczenie szpitalne postępowanie 178
decyzji administracyjnej nr 6/12/2021/OD z dnia 6.09.2021 r. dot. kod postępowania: 12-21-000114/LSZ/03/5/01, rodzaj świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie program lekowy - leczenie zaburzeń motorycznych w…
Decyzja administracyjna nr 5/12/2021/OD z dnia 01.09.2021. Kod postępowania: 12-21-000113/LSZ/03/5/01, Rodzaj świadczeń : świadczeń leczenie szpitalne, w zakresie program lekowy - leczenie chorych na przewlekłą…
ilość wiadomości: 4