Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 5
26.01.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 65 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0)

na obszarze: województwo śląskie

 
26.02.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

  • 65 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0)

na obszarze: województwo śląskie

 
05.01.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 40 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0)
  • 41 - leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)

na obszarze: województwo śląskie

 
21.01.2021

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 40 - leczenie ciężkiego niedoboru hormonu wzrostu u pacjentów dorosłych oraz u młodzieży po zakończeniu terapii promującej wzrastanie (ICD-10 E23.0) 

na obszarze: województwo śląskie

 

 
15.02.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

  • 41 - leczenie mukowiscydozy (ICD-10 E84)

na obszarze: województwo śląskie

 
29.12.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2021:

  • świadczenia kompleksowe KOSM - 39
 
10.12.2020

Ogłoszenie (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja:

  • 37 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: województwo śląskie

 
15.01.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja:

  • 37 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: województwo śląskie

 
09.12.2020

Ogłoszenie (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja:

  • 35 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: województwo śląskie

 
10.12.2020

Oświadczenie z dnia 10 grudnia 2020 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – hospitalizacja:

35 - chirurgia onkologiczna – hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny

na obszarze: województwo śląskie

 
ilość wiadomości: 5