Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 27
03.11.2021

Zaproszenie (wraz z załącznikiem) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych:

 • w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe - kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem piersi (KON-Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
10.12.2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi (KON-Pierś) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 
03.11.2021

Zaproszenie (wraz z załącznikiem) do składania wniosków o objęcie świadczeń kompleksowych:

 • w zakresie onkologiczne świadczenia kompleksowe - kompleksowej opieki onkologicznej nad pacjentem z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej
 
10.12.2021

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania o objęcie świadczeń kompleksowych w zakresie kompleksowa opieka onkologiczna nad świadczeniobiorcą z nowotworem jelita grubego (KON-JG) umową podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

 
19.10.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 191 - leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym

na obszarze: województwo śląskie

 
03.12.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 191 - leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym

na obszarze: województwo śląskie

 
19.10.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i informacją dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w trybie rokowań) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 190 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem
 
03.12.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 190 - leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem
 
01.09.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – program lekowy:

 • 180 - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni 

na obszarze: województwo śląskie

 
10.11.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 180 - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni 

na obszarze: województwo śląskie

 
30.08.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 175 - Leczenie choroby Cushinga
 • 176 - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • 177 - Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
 • 178 - Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
 • 179 - Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem

na obszarze: województwo śląskie

 
07.09.2021

Komunikat 45/2021 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w trybie konkursu ofert na realizację od dnia 1 grudnia 2021 r. świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowy:

 • 178 - Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
 
22.09.2021

Oświadczenie z dnia 22 września 2021 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 177 - Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
 
10.11.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 175 - Leczenie choroby Cushinga
 • 176 - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • 178 - Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
 • 179 - Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem

na obszarze: województwo śląskie

 
19.08.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 174 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
22.09.2021

Oświadczenie z dnia 22 września 2021 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 174 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
24.09.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 174 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
30.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 169 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
18.08.2021

Oświadczenie z dnia 18 sierpnia 2021 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 169 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
12.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 135 - Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

na obszarze: województwo śląskie

 

 
17.08.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 135 - Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

na obszarze: województwo śląskie

 
08.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 134 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
16.08.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 134 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
ilość wiadomości: 27