Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 23
01.09.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – program lekowy:

 • 180 - Leczenie rdzeniowego zaniku mięśni 

na obszarze: województwo śląskie

 
30.08.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 175 - Leczenie choroby Cushinga
 • 176 - Leczenie chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną
 • 177 - Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
 • 178 - Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
 • 179 - Leczenie raka z komórek Merkla awelumabem

na obszarze: województwo śląskie

 
07.09.2021

Komunikat 45/2021 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert w trybie konkursu ofert na realizację od dnia 1 grudnia 2021 r. świadczeń w rodzaju: leczenie szpitalne – programy lekowy:

 • 178 - Leczenie cukrzycowego obrzęku plamki (DME)
 
22.09.2021

Oświadczenie z dnia 22 września 2021 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 177 - Leczenie pacjentów z postępującym, miejscowo zaawansowanym lub z przerzutami, zróżnicowanym (brodawkowatym/ pęcherzykowym/oksyfilnym - z komórek Hürthle’a) rakiem tarczycy, opornym na leczenie jodem radioaktywnym
 
19.08.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 174 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
22.09.2021

Oświadczenie z dnia 22 września 2021 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 174 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
24.09.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 174 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
30.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 169 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
18.08.2021

Oświadczenie z dnia 18 sierpnia 2021 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 169 - Świadczenia w izbie przyjęć

Na obszarze: Częstochowa

 
12.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 135 - Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

na obszarze: województwo śląskie

 

 
17.08.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 135 - Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka

na obszarze: województwo śląskie

 
08.07.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 134 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
16.08.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 134 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
17.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 115 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie

 
21.07.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 115 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie

 
16.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 104 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza

 
17.06.2021

Oświadczenie z dnia 17 czerwca 2021 roku o odwołaniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 104 - diabetologia – hospitalizacja

na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza

 
16.06.2021

Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 103 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
07.07.2021

Oświadczenie z dnia 7 lipca 2021 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne

 • 103 - anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja

na obszarze: powiat myszkowski

 
16.06.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacją dla oferentów i ceną oczekiwaną) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • leczenie raka z komórek Merkla awelumabem
 • leczenie chorych na zawansowanego raka szyjki macicy
 • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowe z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej
 • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową
 • leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
 • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

na obszarze: województwo śląskie

 
06.07.2021

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 września 2021 roku do 30 czerwca 2025 roku w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 109 - leczenie raka z komórek Merkla awelumabem
 
16.08.2021

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:

 • leczenie chorych na zawansowanego raka szyjki macicy
 • leczenie agresywnej mastocytozy układowej, mastocytozy układowe z współistniejącym nowotworem układu krwiotwórczego oraz białaczki mastocytarnej
 • leczenie chorych na ostrą białaczkę szpikową
 • leczenie zaburzeń motorycznych w przebiegu zaawansowanej choroby Parkinsona
 • leczenie chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową wenetoklaksem lub wenetoklaksem w skojarzeniu z rytuksymabem

na obszarze: województwo śląskie

 
ilość wiadomości: 23