Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 1
12.02.2021

Ogłoszenia (wraz z definicjami i innymi materiałami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

  • 70 - kardiologia, kardiologia - świadczenia pierwszorazowe, kardiologia - AOP
  • 71 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zakres skojarzony z 02.1580.001.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - ze wskazań nagłych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: częstochowski

 
22.02.2021

Informacja dla podmiotów planujących złożenie ofert w postępowaniach konkursowych: 12-21-000070/AOS/02/1/01 - kardiologia p. częstochowski oraz 12-21-000071/AOS/02/1/01 - ortopedia i traumatologia n. ruchu p. częstochowski odnośnie składania ofert w związku z ograniczeniami w dostępie do siedziby Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 
24.03.2021

Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:

  • 70 - kardiologia, kardiologia - świadczenia pierwszorazowe, kardiologia - AOP
  • 71 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zakres skojarzony z 02.1580.001.02, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - ze wskazań nagłych, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - świadczenia pierwszorazowe

na obszarze: częstochowski