Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 12
Decyzja administracyjna nr 1/12/2020/OD dotyczącą rozpatrzenia odwołania złożonego przez Szpital Zakonu Bonifratrów w Katowicach sp. z o.o., ul. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice od rozstrzygnięcia…
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu z zakresu świadczeń – rehabilitacja lecznicza postępowanie 232 oferta nr 1
Ogłoszenie o wniesieniu protestu z zakresu świadczeń – rehabilitacja lecznicza postępowanie 232 oferta nr 1
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 235 oferta nr 8
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 223
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 207
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – postępowanie 235
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – postępowanie 223
Ogłoszenie o wniesieniu protestu – postępowanie 207
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu – postępowanie 208 oferta nr 1
ilość wiadomości: 12