Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

zarządzenia i inne akty prawne

ilość wiadomości: 3
ZARZĄDZENIE Nr 157/2019/DSM PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki…
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego
USTAWA z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 993, 1590.
ilość wiadomości: 3