Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

komunikaty

ilość wiadomości: 3
Informacja (wraz z załącznikiem) dla oferentów planujących przystąpienie do postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna…
Zespół transportu medycznego - prezentacja - spotkanie informacyjne 23 grudzień 2019 r. - omówienie wstępnych założeń organizacyjnych i merytorycznych
Zespół transportu medycznego - prezentacja - spotkanie informacyjne 23 grudzień 2019 r.
ilość wiadomości: 3