Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń w POZ

ilość wiadomości: 2
21.01.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2020 r. na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umów:

 • świadczenia lekarza POZ
 • transport sanitarny w POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
  – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej

na obszarze: śląskie

 
29.01.2020

Wniosek z dnia 27.01.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
30.01.2020

Wniosek z dnia 29.01.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
28.02.2020

Wniosek z dnia 21.02.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
15.05.2020

Wniosek z dnia 16.03.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
01.06.2021

Wniosek z dnia 21.10.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
01.06.2021

Wniosek z dnia 23.11.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
01.06.2021

Wniosek z dnia 28.09.2020 r. do Dyrektora o zatwierdzenie rozstrzygnięcia postępowania i zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

 
25.11.2019
Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna na okres: począwszy od 01.01.2020 r. na czas nieoznaczony w następujących przedmiotach umów:
 • świadczenia lekarza POZ
 • transport sanitarny w POZ
 • świadczenia pielęgniarki POZ
 • świadczenia położnej POZ
 • – w tym świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej
  – w tym świadczenia położnej POZ w programie profilaktyki raka szyjki macicy
 • świadczenia pielęgniarki szkolnej
na obszarze: śląskie
 
ilość wiadomości: 2