Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

zarządzenia i inne akty prawne

ilość wiadomości: 11
Zarządzenie Nr 7/2020/DSOZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
ZARZĄDZENIE NR 78/2019/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 27 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia…
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień
ZARZĄDZENIE NR 112/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 października 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia…
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
ZARZĄDZENIE Nr 81/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 sierpnia 2018 r. zmieniające niektóre zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania…
ZARZĄDZENIE NR 59/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia…
ZARZĄDZENIE NR 55/2018/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego
ilość wiadomości: 11