Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 14
09.11.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020:

 • świadczenia kompleksowe KOSM - 242
 
28.10.2020

Zaproszenie (oraz definicja) do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020:

 • świadczenia kompleksowe KOSM - 241
 
06.11.2020

Oświadczenie z dnia 6 listopada 2020 roku o rozstrzygnięciu postepowania dotyczącego programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego na rok 2020:

 • świadczenia kompleksowe KOSM - 241
 
05.06.2020

Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 127 - leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych
 • 128 - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

na obszarze: śląskie

 
17.07.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 128 - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

na obszarze: śląskie

 
17.07.2020

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu oferto udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe:

 • 127 - leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

na obszarze: śląskie

 
12.05.2020

Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 125 - leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych
 • 126 - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

na obszarze: śląskie

 
01.06.2020

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu oferto udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe:

 • 125 - leczenie uzupełniające L-karnityną w wybranych chorobach metabolicznych

na obszarze: śląskie

 
01.06.2020

Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu oferto udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 sierpnia 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku w rodzaju leczenie szpitalne programy lekowe:

 • 126 - leczenie agresywnego i objawowego, nieoperacyjnego, miejscowo zaawansowanego lub przerzutowego raka rdzeniastego tarczycy

na obszarze: śląskie

 
05.03.2020

Ogłoszenie (wraz z definicją, ceną oczekiwaną i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

 • 114 - chirurgia naczyniowa - hospitalizacja

na obszarze: subregion zachodni

 
20.10.2020

Komunikat nr 54/2020 w sprawie odwieszenia postępowania konkursowego

 • 114 - chirurgia naczyniowa - hospitalizacja

na obszarze: subregion zachodni

 
19.11.2020

Oświadczenie z dnia 19 listopada 2020 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia i okresu obowiązywania umów postępowania konkursowego w rodzaju leczenie szpitalne

 • 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01
 
27.11.2020

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

 • 12-20-000114/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01
 
25.02.2020

Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o cenie oczekiwanej oraz szkoleniu) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 108 - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)
 • 109 - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61)
 • 110 - leczenie choroby Fabry‘ego (ICD 10: E.75.2)
 • 111 - leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1)

na obszarze: śląskie

 
31.03.2020

Oświadczenie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 108 - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)
 • 109 - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61)
 • 110 - leczenie choroby Fabry‘ego (ICD 10: E.75.2)
 • 111 - leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1)

na obszarze: śląskie

 
31.03.2020

Oświadczenie z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne – programy lekowe:

 • 108 - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)
 • 109 - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61)
 • 110 - leczenie choroby Fabry‘ego (ICD 10: E.75.2)
 • 111 - leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1)

na obszarze: śląskie

 
31.03.2020

Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:

 • 108 - leczenie pacjentów z wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego (WZJG) (ICD 10:K51)
 • 109 - leczenie opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD10: C61)
 • 110 - leczenie choroby Fabry‘ego (ICD 10: E.75.2)
 • 111 - leczenie Przewlekłej Pokrzywki Spontanicznej (ICD10:L.50.1)

na obszarze: śląskie

 

 
24.02.2020
Ogłoszenie (wraz z definicją, informacją o cenie oczekiwanej i klauzulą) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 112 - neurologia specjalistyczna
 
16.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 112 - neurologia specjalistyczna
 
12.02.2020
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacjami o cenie oczekiwanej i szkoleniu) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 107 - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV (ICD-10 B-18.0, B-18.1, B-18.9, B-19.0, B-19.9, C-22.0, C-82, C-83, C85, C91, C92, D45, D47, D75, Z-94)
na obszarze: śląskie
 
17.03.2020
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne - programy lekowe:
 • 107 - profilaktyka reaktywacji wirusowego zapalenia wątroby typu B u świadczeniobiorców po przeszczepach lub u świadczeniobiorców otrzymujących leczenie związane z ryzykiem reaktywacji HBV (ICD-10 B-18.0, B-18.1, B-18.9, B-19.0, B-19.9, C-22.0, C-82, C-83, C85, C91, C92, D45, D47, D75, Z-94)
na obszarze: śląskie
 
29.01.2020
Ogłoszenie (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 70 - chirurgia naczyniowa - hospitalizacja
na obszarze: subregion zachodni
 
03.02.2020
Informacja dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chirurgia naczyniowa – hospitalizacja w sprawie spotkania informacyjno-szkoleniowego
 
10.02.2020
Klauzula informacyjna nr 3 dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów i kontrahentów współpracujących lub zamierzających współpracować z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
 
12.02.2020
Oświadczenie z dnia 12 lutego 2020 roku o zmianie terminów w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne oznaczonym numerem 12-20-000070/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01
 
27.02.2020
Oświadczenie z dnia 27 lutego 2020 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 70 - chirurgia naczyniowa - hospitalizacja
na obszarze: subregion zachodni
 
29.01.2020
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 69 - neurologia specjalistyczna
 
07.02.2020
Oświadczenie z dnia 7 lutego 2020 r. o zmianie terminu w postępowaniu prowadzonym w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 69 - neurologia specjalistyczna
 
10.02.2020
Klauzula informacyjna nr 3 dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów i kontrahentów współpracujących lub zamierzających współpracować z Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ
 
21.02.2020
Oświadczenie z dnia 21 lutego 2020 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 69 - neurologia specjalistyczna
 
ilość wiadomości: 14