logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 14
19.03.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna:
 • porada w poradni medycyny paliatywnej
 • świadczenia w hospicjum domowym
 
22.03.2019
Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 
21.05.2019
Oświadczenie z dnia 21 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
24.05.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 
31.05.2019
Oświadczenie z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
07.06.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 
14.03.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:
 • świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej
 
15.03.2019
Prezentacje:
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej - kryteria oceny ofert
 • Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej 2019 - aspekty formalno-prawne
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej - SPO - aspekty merytoryczne
 
22.03.2019
Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 
21.05.2019
Oświadczenie z dnia 21 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
31.05.2019
Oświadczenie z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
31.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

Numery postępowań: 382, 383, 385, 437, 438, 440, 446, 453, 454, 455, 457, 467, 469, 471, 472
 
07.06.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

Numery postępowań: 369, 371, 377, 379, 387, 393, 395, 399, 406, 417, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 481, 483, 486, 496
 
07.03.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 
11.03.2019
Komunikat nr 19/2019 dla oferentów w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie spotkań informacyjno-szkoleniowych
 
15.03.2019
Prezentacje:
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej - kryteria oceny ofert
 • Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej 2019 - aspekty formalno-prawne
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej - OPH - aspekty merytoryczne
 
19.03.2019
Oświadczenie z dnia 19 marca 2019 roku o odwołaniu wybranych postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna, w zakresie świadczeń w poradni medycyny paliatywnej oraz w zakresie świadczeń w hospicjum domowym
 
22.03.2019
Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 
21.05.2019
Oświadczenie z dnia 21 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
24.05.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 
31.05.2019
Oświadczenie z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
31.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

Numery postępowań: 382, 383, 385, 437, 438, 440, 446, 453, 454, 455, 457, 467, 469, 471, 472
 
07.06.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

Numery postępowań: 369, 371, 377, 379, 387, 393, 395, 399, 406, 417, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 481, 483, 486, 496
 
07.03.2019
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami i załącznikami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 
11.03.2019
Komunikat nr 19/2019 dla oferentów w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej i opieka paliatywna i hospicyjna w sprawie spotkań informacyjno-szkoleniowych
 
14.03.2019
Oświadczenie z dnia 14 marca 2019 roku o odwołaniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej
 
15.03.2019
Prezentacje:
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej - kryteria oceny ofert
 • Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej 2019 - aspekty formalno-prawne
 • Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej - SPO - aspekty merytoryczne
 
22.03.2019
Oświadczenie z dnia 22 marca 2019 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej oraz w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna
 
04.04.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert poprzedzającego zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej:
 • 408 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym dla dzieci i młodzieży/opiekuńczo-leczniczym dla dzieci i młodzieży - województwo śląskie
 
21.05.2019
Oświadczenie z dnia 21 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
24.05.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 
31.05.2019
Oświadczenie z dnia 30 maja 2019 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna
 
31.05.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczeń pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

Numery postępowań: 382, 383, 385, 437, 438, 440, 446, 453, 454, 455, 457, 467, 469, 471, 472
 
05.06.2019
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
 • 405 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion sosnowiecki
 • 411 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - podregion gliwicki
 
07.06.2019
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka paliatywna i hospicyjna

Numery postępowań: 369, 371, 377, 379, 387, 393, 395, 399, 406, 417, 439, 441, 442, 443, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 456, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 468, 470, 481, 483, 486, 496
 
ilość wiadomości: 14