logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

09.05.2019
Decyzja administracyjna nr 12-3171/OD-28/WOKS/2019 w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez SPZOZ "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka ul. Śniadeckiego 1, 42-604 Tarnowskie Góry od…
 
26.04.2019
Decyzja administracyjna nr 12-2918/OD-25/WOKS/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania konkursowego nr 12-19-000252/REH/05/1/05.2300.023.02/01, w rodzaju świadczeń rehabilitacja lecznicza, w zakresie rehabilitacja…
 
16.04.2019
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 238 oferta 1
 
12.04.2019
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 238 oferta 1
 
12.04.2019
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 258 oferta 2
 
08.04.2019
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 258 oferta 2
 
08.04.2019
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 206 oferta 2
 
04.04.2019
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 216 oferta 5
 
02.04.2019
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 206 oferta 2
 
29.03.2019
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 206 oferta 1