logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

protesty, odwołania

ilość wiadomości: 64
02.12.2019
Decyzja nr 12_8342_OD_107_WOKS_2019 dnia 02.12.2019 r. rozstrzygającej odwołanie od postępowania 12-19-000593/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, w rodzaju w rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania rezonansu magnetycznego (RM)
 
08.11.2019
Rozstrzygnięcie protestu - postępowanie nr 593
 
07.11.2019
Ogłoszenie o wniesieniu protestu - postępowanie nr 593
 
25.09.2019
Decyzja administracyjna nr 12-6834/OD-101/WOKS/2019 z dnia 24.09.2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania 12-19-000526/AOS/02/3/02.7220.072.02/01, w rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania tomografii komputerowej (TK)
 
25.09.2019
Decyzja administracyjna nr 12-6836/OD-102/WOKS/2019 z dnia 24.09.2019 r., rozstrzygająca odwołanie od postępowania 12-19-000516/AOS/02/3/02.7250.072.02/01, w rodzaju świadczeń ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie badania rezonansu magnetycznego (RM)
 
23.09.2019
Decyzja administracyjna nr 12-6783/OD-99/WOKS/2019 w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A., ul. Piotra Ściegiennego 84 A, 60-147 Poznań od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr…
 
23.09.2019
Decyzja administracyjna nr 12-6786/OD-100/WOKS/2019 w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez TOMMA Diagnostyka Obrazowa S.A., ul. Piotra Ściegiennego 84 A, 60-147 Poznań od rozstrzygnięcia postępowania konkursowego nr…
 
20.09.2019
Decyzja administracyjna nr 12-6772/OD-98/WOKS/2019 w rozpatrzeniu odwołania złożonego przez SP ZOZ Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, Al. Legionów 10, 41-902 Bytom od rozstrzygnięcia…
 
14.08.2019
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
 
14.08.2019
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
 
ilość wiadomości: 64