logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 10
24.09.2018
Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 542 – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR)
na obszarze: śląskie
 
03.09.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacjami) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 543 – badania zgodności tkankowej
 
21.09.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 543 – badania zgodności tkankowej
 
12.06.2018
Ogłoszenie konkursów ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 382 - hemodializoterapia, na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 383 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, na obszarze: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 • 384 - hemodializoterapia, na obszarze: tarnogórski, Bytom, Piekary Śląskie
 
18.07.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 382 - hemodializoterapia, na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Jastrzębie-Zdrój, Rybnik, Żory;
 • 383 - hemodializoterapia - z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru, na obszarze: będziński, zawierciański, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec
 • 384 - hemodializoterapia, na obszarze: tarnogórski, Bytom, Piekary Śląskie
 
05.06.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie:
 • 373 – żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 
13.07.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 373 – żywienie pozajelitowe w warunkach domowych
 
21.05.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 358 – hemodializoterapia - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 
15.06.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane
 • 358 – hemodializoterapia - na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 
26.04.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 301 – hemodializoterapia - bielski
 • 302 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - rybnicki
 • 303 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - bielski
 • 304 – hemodializoterapia - rybnicki
 
21.05.2018
Oświadczenie z dnia 21 maja 2018 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie
 • 301 – hemodializoterapia - bielski
 
08.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 302 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - rybnicki
 • 303 – hemodializoterapia z zapewnieniem 24-godzinnego dyżuru - bielski
 • 304 – hemodializoterapia - rybnicki
 
09.01.2018
Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 152 – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR) - śląskie
 
09.01.2018
Informacja o cenie oczekiwanej
 
09.01.2018
Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 151 – dziecięca opieka koordynowana (DOK) - śląskie
 
09.01.2018
Informacja o cenie oczekiwanej
 
09.01.2018
Zaproszenie (wraz z definicją) do składania wniosków o zawarcie umów o udzielanie świadczeń w rodzaju świadczenia odrębnie kontraktowane:
 • 150 – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży na II lub na III poziomie opieki perinatalnej (KOCII/III) - śląskie
 
09.01.2018
Informacja o cenie oczekiwanej
 
ilość wiadomości: 10