logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 6
02.10.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją oraz informacją o cenie oczekiwanej) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • 551 – świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory - województwo część południowa
 
08.10.2018
W związku z ogłoszeniem postępowania konkursowego nr 12-18-000551/PSY/04/1/04.4701.001.02/01 mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień w zakresie świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży, Śląski Oddział Wojewódzki NFZ w Katowicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego postępowania.

Spotkanie odbędzie się 9 października 2018 roku (wtorek) o godzinie 10.00 w siedzibie Śląskiego OW NFZ przy ulicy Kossutha 13 w Katowicach (pokój 2.1 – II piętro).


Źródło: WSOZ-V, telefon: 32 735 19 29
 
31.10.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • 551 – świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory - województwo część południowa
 
27.07.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • oddziały stacjonarne
 
07.08.2018
Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dotycząca wypełniana ofert oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 
13.08.2018
Oświadczenie z dnia 13 sierpnia 2018 roku o odwołaniu postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
27.07.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • oddziały dzienne
 
07.08.2018
Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dotycząca wypełniana ofert oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 
13.08.2018
Oświadczenie z dnia 13 sierpnia 2018 roku o odwołaniu postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
27.07.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • poradnie
 
07.08.2018
Informacja dla oferentów wypełniających oferty w związku z prowadzonymi postępowaniami mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień dotycząca wypełniana ofert oraz zmiany terminu składania i otwarcia ofert
 
13.08.2018
Oświadczenie z dnia 13 sierpnia 2018 roku o odwołaniu postępowań konkursowych mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
08.06.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • 378 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia - na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie
 • 379 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich - na obszarze: śląski
 • 380 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia - na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 381 – świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu - na obszarze: śląskie
 
25.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • 378 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia - na obszarze: będziński, częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, tarnogórski, zawierciański, Bytom, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Piekary Śląskie
 • 379 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich - na obszarze: śląski
 • 380 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia - na obszarze: bielski, cieszyński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, żywiecki, Bielsko-Biała, Chorzów, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 381 – świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu - na obszarze: śląskie
 
27.04.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • program leczenia substytucyjnego
 • świadczenia antynikotynowe
 • świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
 • program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
 • świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu
 • świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu
 • świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu
 • świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
 • leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
 • świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych
 • świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia
 • świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 • świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
 • świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 • świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
 
30.04.2018
Informacja dotycząca postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień - spotkanie informacyjne
 
08.05.2018
Oświadczenie z dnia 8 maja 2018 r. o zmianie terminów składania oraz otwarcia ofert w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 
05.06.2018
Oświadczenia z dnia 5 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • 312 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 • 313 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia dla nieletnich
 
06.06.2018
Oświadczenie z dnia 6 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • 323 – świadczenia dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych udzielane w hostelu
 
07.06.2018
Oświadczenie z dnia 7 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień:
 • 320 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 
14.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień
 • 305 – świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych
 • 306 – świadczenia odwykowe w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia
 • 307 – świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
 • 308 – program leczenia substytucyjnego
 • 309 – świadczenia antynikotynowe
 • 310 – świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
 • 311 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia
 • 314 – leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży
 • 315 – świadczenia seksuologiczne i patologii współżycia
 • 316 – program leczenia substytucyjnego
 • 317 – świadczenia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w hostelu
 • 318 – świadczenia w psychiatrii sądowej w warunkach podstawowego zabezpieczenia
 • 319 – świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży
 • 321 – świadczenia dla uzależnionych od alkoholu udzielane w hostelu
 • 322 – program terapii zaburzeń preferencji seksualnych
 
ilość wiadomości: 6