logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 33
20.11.2017
Ogłoszenia (wraz z definicjami i informacjami dla świadczeniodawców) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju:
leczenie szpitalne - chemioterapia:
- chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
- chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
- chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 
13.12.2017
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowań prowadzonych w trybie rokowań mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne - chemioterapia:
 • 50 - chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym - Częstochowa
 • 51 - chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii - hospitalizacji z zakresem skojarzonym - Częstochowa
 • 55 - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym - Częstochowa
 
02.01.2018
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie rokowań mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne - chemioterapia:
 • 52 – chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym, substancje czynne w chemioterapii w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym - Katowice
 
21.02.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu rokowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - chemioterapia:
 • 48 - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 • 49 - chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 53 - chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 54 - chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 56 - chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
 • 57 - chemioterapia - hospitalizacja z zakresem skojarzonym
 • 58 - chemioterapia w warunkach ambulatoryjnych z zakresem skojarzonym
 
17.11.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
- hospitalizacja
 
20.11.2017
Komunikat nr 137/2017 w sprawie postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, realizowanych w trybie „hospitalizacja”
 
21.11.2017
Ogłoszenie w sprawie odwołania ogłoszonych postępowań w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w trybie hospitalizacja, w zakresach: okulistyka, otorynolaryngologia, hematologia, urologia, neurologia, nefrologia, chirurgia naczyniowa, chirurgia szczękowo-twarzowa
 
29.09.2017
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami, informacjami o cenach oczekiwanych oraz informacja o spotkaniach informacyjnych dotyczących postępowań) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:
leczenie szpitalne:
- zespół chirurgii jednego dnia
- hospitalizacja planowa
 
09.10.2017
Komunikat nr 116/2017 dla świadczeniodawców planujących przystąpienie do postępowań konkursowych poprzedzających zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne – oddziały szpitalne w trybie hospitalizacja planowa w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert
 
17.10.2017
Oświadczenie z dnia 17 października 2017 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju:
leczenie szpitalne:
- hospitalizacja planowa
- zespół chirurgii jednego dnia
 
20.10.2017
Oświadczenie z dnia 20 października 2017 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju:
leczenie szpitalne:
- zespół chirurgii jednego dnia
- hospitalizacja planowa
 
30.10.2017
Oświadczenie z dnia 30 października 2017 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju:
leczenie szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia
numery postępowań:
- 12-18-000008/LSZ/03/1/03.4630.032.02/01
- 12-18-000018/LSZ/03/1/03.4540.032.02/01
 
10.11.2017
Oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju:
leczenie szpitalne - hospitalizacja planowa
numer postępowania:
- 12-18-000034/LSZ/03/1/01
 
30.11.2017
Oświadczenie z dnia 30 listopada 2017 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju :
leczenie szpitalne - zespół chirurgii jednego dnia
numer postępowania:
- 12-18-000006/LSZ/03/1/03.4550.032.02/01
 
17.01.2018
Oświadczenie z dnia 17 stycznia 2018 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - hospitalizacja planowa

numer postępowania:
- 12-18-000033/LSZ/03/1/01
 
29.01.2018
Oświadczenie z dnia 29 stycznia 2018 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - hospitalizacja planowa

numer postępowania:
12-18-000005/LSZ/03/1/03.4580.032.02/01 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
 
05.02.2018
Oświadczenie z dnia 5 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - hospitalizacja planowa

numer postępowania:
12-18-000026/LSZ/03/1/01 – gastroenterologia - hospitalizacja planowa, gastroenterologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
 
15.02.2018
Oświadczenie z dnia 15 lutego 2018 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:

- zespół chirurgii jednego dnia
 
16.02.2018
Oświadczenie z dnia 16 lutego 2018 roku o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne - hospitalizacja planowa

numer postępowania:
12-18-000110/LSZ/03/1/03.4530.030.02/01 – leczenie szpitalne - chirurgia naczyniowa - hospitalizacja
 
16.02.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • zespół chirurgii jednego dnia
 • hospitalizacja planowa
 
23.02.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 3- ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia
 • 4 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
 • 10 - chirurgia ogólna - zespół chirurgii jednego dnia
 • 15 - chirurgia naczyniowa - zespół chirurgii jednego dnia
 • 19 - otorynolaryngologia - zespół chirurgii jednego dnia
 
27.02.2018
Oświadczenie z dnia 27 lutego 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne

numer postępowania:
12-18-000002/LSZ/03/1/03.4450.032.02/01 – ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia
 
28.02.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 13 – okulistyka zespół chirurgii jednego dnia, okulistyka - zespół chirurgii jednego dnia B18, B19
 
02.03.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 2 – ginekologia - zespół chirurgii jednego dnia
 
ilość wiadomości: 33