logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 33
28.03.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 241 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: częstochowski
 • 242 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja – na obszarze: będziński
 
11.04.2018
Oświadczenie z dnia 11 kwietnia 2018 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 241 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: częstochowski
 • 242 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: będziński
 
07.05.2018
Oświadczenie z dnia 07 maja 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 242 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: będziński
 
15.05.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 241 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: częstochowski
 
25.05.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 242 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: będziński
 
19.03.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami oraz informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne::
 • 235 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: będziński
 • 236 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja – na obszarze: częstochowski
 
28.03.2018
Oświadczenie z dnia 28 marca 2018 roku o odwołaniu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 235 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: będziński
 • 236 – anestezjologia i intensywna terapia – hospitalizacja – na obszarze: częstochowski
 
09.03.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 234 – chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
23.03.2018
Oświadczenie z dnia 23 marca 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie rokowań mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 234 – chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
26.03.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonych na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 234 – chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
09.03.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 232 - program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych, leki w programie lekowym - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
na obszarze: śląskie
 
16.04.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 232 - program lekowy - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych, leki w programie lekowym - piksantron w leczeniu chłoniaków złośliwych
na obszarze: śląskie
 
09.03.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 233 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
13.04.2018
Oświadczenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 233 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
27.04.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 233 - ortopedia i traumatologia narządu ruchu - zespół chirurgii jednego dnia
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
19.02.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 230 – chirurgia naczyniowa - hospitalizacja
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
09.03.2018
Oświadczenie z dnia 9 marca 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 230 – chirurgia naczyniowa - hospitalizacja
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
23.03.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 230 – chirurgia naczyniowa - hospitalizacja
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
16.02.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 229 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
na obszarze: gliwicki
 
21.02.2018
Informacja o cenie oczekiwanej w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - hospitalizacja
 
09.03.2018
Oświadczenie z dnia 9 marca 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 229 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
na obszarze: gliwicki
 
21.03.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 229 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
na obszarze: gliwicki
 
14.02.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami oraz informacją o szkoleniu i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 203 – program lekowy - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS); leki w programie lekowym - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS)
 • 204 – program lekowy - leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH); leki w programie lekowym - leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
na obszarze: śląskie
 
16.03.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań przeprowadzonych na podstawie art. 144 Ustawy:
 • 203 – program lekowy - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS); leki w programie lekowym - leczenie atypowego zespołu hemolityczno-mocznicowego (AHUS)
 • 204 – program lekowy - leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH); leki w programie lekowym - leczenie nocnej napadowej hemoglobinurii (PNH)
na obszarze: śląskie
 
12.02.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 202 – gastroenterologia - hospitalizacja planowa, gastroenterologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
na obszarze: śląskie
 
21.02.2018
Informacja o cenie oczekiwanej w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert mającym na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne - hospitalizacja
 
28.03.2018
Oświadczenie z dnia 28 marca 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 202 – gastroenterologia - hospitalizacja planowa, gastroenterologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
na obszarze: śląskie:
 
17.04.2018
Oświadczenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 202 – gastroenterologia - hospitalizacja planowa, gastroenterologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
na obszarze: śląskie
 
23.04.2018
Oświadczenie z dnia 23 kwietnia 2018 roku o unieważnieniu postepowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 202 – gastroenterologia - hospitalizacja planowa, gastroenterologia - hospitalizacja planowa - pakiet onkologiczny
na obszarze: śląskie
 
25.01.2018
Ogłoszenia konkursów ofert (wraz z definicjami oraz informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 197 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19, okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06, okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny – raciborski, rybnicki, wodzisławski, Bytom, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rybnik, Zabrze, Żory
 • 198 – okulistyka dziecięca - hospitalizacja, okulistyka dziecięca - hospitalizacja B18, B19, okulistyka dziecięca - hospitalizacja B04, B05, B06 – śląskie
 • 199 – kardiochirurgia - hospitalizacja - bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 200 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19, okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06, okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny - mikołowski, pszczyński, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Tychy
 
20.02.2018
Oświadczenie z dnia 20 lutego 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 197 – okulistyka - hospitalizacja
 • 200 - okulistyka - hospitalizacja
 
02.03.2018
Oświadczenie z dnia 2 marca 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 197 – okulistyka - hospitalizacja
 • 200 - okulistyka - hospitalizacja
 
02.03.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 198 – okulistyka dziecięca - hospitalizacja, okulistyka dziecięca - hospitalizacja B18, B19, okulistyka dziecięca - hospitalizacja B04, B05, B06
 • 199 – kardiochirurgia - hospitalizacja
 
15.03.2018
Oświadczenia z dnia 15 marca 2018 r. o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne w trybie hospitalizacja:
 • 197 – okulistyka - hospitalizacja
 • 200 - okulistyka - hospitalizacja
 
ilość wiadomości: 33