logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 33
14.09.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją oraz informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 545 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
na obszarze: Katowice
 
17.09.2018
Informacja o szkoleniu dla oferentów w związku z ogłoszonym postępowaniem konkursowym w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 545 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
na obszarze: Katowice
 
23.10.2018
Oświadczenie z dnia 23 października 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 545 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
na obszarze: Katowice
 
05.11.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 545 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 
12.09.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i informacjami o szkoleniu i cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 544 – program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem RS
na obszarze: śląskie
 
18.10.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 544 – program lekowy - profilaktyka zakażeń wirusem RS
 
16.07.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami oraz informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne
 • 386 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 • 387 – świadczenia w izbie przyjęć (IP)
 • 388 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 389 – neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - N20, N22, N23, N24, N25
 • 390 – geriatria - hospitalizacja
 • 391 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
 • 392 – neurologia - hospitalizacja; neurologia - hospitalizacja - A48, A51
 • 393 – chirurgia ogólna - hospitalizacja; chirurgia ogólna - hospitalizacja G30, L94, L97; chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 394 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N01, N02, N03, N20; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - pakiet onkologiczny
na obszarze: pszczyński
 
30.07.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań przeprowadzonych na podstawie art. 144 Ustawy
rodzaj: leczenie szpitalne
 • 386 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 • 387 – świadczenia w izbie przyjęć (IP)
 • 388 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19; ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 389 – neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - N20, N22, N23, N24, N25
 • 390 – geriatria - hospitalizacja
 • 391 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
 • 392 – neurologia - hospitalizacja; neurologia - hospitalizacja - A48, A51
 • 393 – chirurgia ogólna - hospitalizacja; chirurgia ogólna - hospitalizacja G30, L94, L97; chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 394 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N01, N02, N03, N20; położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - pakiet onkologiczny
na obszarze: pszczyński
 
08.06.2018
Ogłoszenie konkursów ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenach oczekiwanych) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 374 – program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • 375 - program lekowy - leczenie akromegalii pasyreotydem
na obszarze: śląskie
 
20.07.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 374 - program lekowy - leczenie opornej i nawrotowej postaci klasycznego chłoniaka Hodgkina z zastosowaniem niwolumabu
 • 375 - program lekowy - leczenie akromegalii pasyreotydem
na obszarze: śląskie
 
23.05.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami oraz informacją o cenie oczekiwanej) konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 360 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 361 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N01, N02, N03, N20, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - pakiet onkologiczny
 • 362 – neurologia - hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja A48, A51
 • 363 – neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N20, N22, N23, N24, N25
 • 364 – chirurgia ogólna - hospitalizacja, chirurgia ogólna - hospitalizacja G30, L94, L97, chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 365 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
 • 366 – geriatria - hospitalizacja
 • 367 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 • 368 – świadczenia w izbie przyjęć (IP)
na obszarze: pszczyński
 
06.06.2018
Oświadczenie z dnia 6 czerwca 2018 roku o zmianie terminów w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne, w trybie hospitalizacja oraz rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 360 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 361 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N01, N02, N03, N20, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - pakiet onkologiczny
 • 362 – neurologia - hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja A48, A51
 • 363 – neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N20, N22, N23, N24, N25
 • 364 – chirurgia ogólna - hospitalizacja, chirurgia ogólna - hospitalizacja G30, L94, L97, chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 365 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
 • 366 – geriatria - hospitalizacja
 • 367 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 • 368 – świadczenia w izbie przyjęć (IP)
na obszarze: pszczyński

oraz
w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
 • 359 – świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym
podregion tyski
 
19.06.2018
Oświadczenie z dnia 19 czerwca 2018 r. o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania
 
21.06.2018
Oświadczenie z dnia 21 czerwca 2018 roku o zmianie terminów rozstrzygnięcia w postępowaniach prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 360 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 361 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N01, N02, N03, N20, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - pakiet onkologiczny
 • 362 – neurologia - hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja A48, A51
 • 363 – neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N20, N22, N23, N24, N25
 • 364 – chirurgia ogólna - hospitalizacja, chirurgia ogólna - hospitalizacja G30, L94, L97, chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 365 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
 • 366 – geriatria - hospitalizacja
 • 367 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 • 368 – świadczenia w izbie przyjęć (IP)
na obszarze: pszczyński
 
29.06.2018
Oświadczenie z dnia 29 czerwca 2018 roku o unieważnieniu postepowań prowadzonych w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 360 – ortopedia i traumatologia narządu ruchu, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - zabiegi endoprotezoplastyki H01, H02, H09, H10, H11, H13, H14, H15, H16, H17, H18, H19, ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 361 – położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N01, N02, N03, N20, położnictwo i ginekologia - hospitalizacja II poziom referencyjny - pakiet onkologiczny
 • 362 – neurologia - hospitalizacja, neurologia - hospitalizacja A48, A51
 • 363 – neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny, neonatologia - hospitalizacja II poziom referencyjny N20, N22, N23, N24, N25
 • 364 – chirurgia ogólna - hospitalizacja, chirurgia ogólna - hospitalizacja G30, L94, L97, chirurgia ogólna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
 • 365 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja
 • 366 – geriatria - hospitalizacja
 • 367 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja
 • 368 – świadczenia w izbie przyjęć (IP)
na obszarze: pszczyński
 
18.05.2018
Ogłoszenia konkursu ofert (wraz z definicjami i informacją o cenie oczekiwanej) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 347 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19; okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06; okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Bytom, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rybnik, Zabrze, Żory
 • 348 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19; okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06; okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: mikołowski, pszczyński, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Tychy
 • 349 – gastroenterologia - hospitalizacja, gastroenterologia - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 350 – dermatologia i wenerologia - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 351 – geriatria - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 352 – otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja, otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, Co7I, otorynolaryngologia dla dzieci - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: śląskie
 • 353 – reumatologia - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 354 – endokrynologia - hospitalizacja, endokrynologia - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 355 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Katowice
 • 356 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Chorzów
 • 357 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Gliwice
 
11.06.2018
Oświadczenie z dnia 11 czerwca 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięć postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 348 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19; okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06; okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: mikołowski, pszczyński, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Tychy
 • 351 – geriatria - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 352 – otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja, otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, Co7I, otorynolaryngologia dla dzieci - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: śląskie
 • 354 – endokrynologia - hospitalizacja, endokrynologia - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 355 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Katowice
 • 357 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Gliwice
 
19.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 347 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19; okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06; okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: raciborski, rybnicki, wodzisławski, Bytom, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Piekary Śląskie, Rybnik, Zabrze, Żory
 • 349 – gastroenterologia - hospitalizacja, gastroenterologia - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 350 – dermatologia i wenerologia - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 353 – reumatologia - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 356 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Chorzów
 
22.06.2018
Oświadczenie z dnia 22 czerwca 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
 • 355 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Katowice
 
22.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 348 – okulistyka - hospitalizacja, okulistyka - hospitalizacja B18, B19; okulistyka - hospitalizacja B04, B05, B06; okulistyka - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: mikołowski, pszczyński, Chorzów, Katowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Tychy
 • 351 – geriatria - hospitalizacja – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 352 – otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja, otorynolaryngologia dziecięca - hospitalizacja C05G, C05H, C06G, C06H, C07G, C07H, Co7I, otorynolaryngologia dla dzieci - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: śląskie
 • 354 – endokrynologia - hospitalizacja, endokrynologia - hospitalizacja pakiet onkologiczny – na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 • 357 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Gliwice
 
27.06.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert w rodzaju leczenie szpitalne
 • 355 – świadczenia w izbie przyjęć (IP) – na obszarze: Katowice
 
18.05.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami) o postępowaniach w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 343 – wszczepianie zastawek serca, wszczepianie zastawek serca - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10, wszczepianie zastawek serca - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10 z powikłaniami i chorobami współistniejącymi – na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 344 – operacje wad serca i aorty piersiowej >=18 lat, operacje wad serca i aorty piersiowej >=18 lat - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9, operacje wad serca i aorty piersiowej >=18 lat - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z IZW 9 – na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 345 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja – na obszarze: Gliwice
 • 346 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: Siemianowice Śląskie
 
15.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie rokowań przeprowadzonych na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 343 – wszczepianie zastawek serca, wszczepianie zastawek serca - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10, wszczepianie zastawek serca - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 10 z powikłaniami i chorobami współistniejącymi – na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 344 – operacje wad serca i aorty piersiowej >=18 lat, operacje wad serca i aorty piersiowej >=18 lat - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego 9, operacje wad serca i aorty piersiowej >=18 lat - hospitalizacja do świadczenia wysokospecjalistycznego z IZW 9 – na obszarze: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Biała
 • 345 – choroby wewnętrzne - hospitalizacja – na obszarze: Gliwice
 • 346 – anestezjologia i intensywna terapia - hospitalizacja – na obszarze: Siemianowice Śląskie
 
11.04.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicją i ceną oczekiwaną) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 276 – neurochirurgia - hospitalizacja, neurochirurgia - hospitalizacja - Q31, Q32, Q33, neurochirurgia - hospitalizacja - A03, neurochirurgia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 
25.05.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 276 – neurochirurgia - hospitalizacja, neurochirurgia - hospitalizacja - Q31, Q32, Q33, neurochirurgia - hospitalizacja - A03, neurochirurgia - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: będziński, gliwicki, mikołowski, pszczyński, raciborski, rybnicki, tarnogórski, bieruńsko-lędziński, wodzisławski, zawierciański, Bytom, Chorzów, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Piekary Śląskie, Ruda Śląska, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze, Żory
 
11.04.2018
Ogłoszenie (wraz z definicją i informacją o cenie oczekiwanej) o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie rokowań w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 275 – chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
24.04.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań przeprowadzonego na podstawie art. 144 Ustawy w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 275 – chirurgia onkologiczna - hospitalizacja, chirurgia onkologiczna - hospitalizacja - pakiet onkologiczny
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
29.03.2018
Ogłoszenie konkursu ofert (wraz z definicjami i informacjami o szkoleniu i cenach oczekiwanych) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 237 – program lekowy - leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
 • 238 – program lekowy - leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
na obszarze: śląskie
 
16.05.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne:
 • 237 – program lekowy - leczenie pediatrycznych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
 • 238 – program lekowy - leczenie dorosłych chorych na pierwotną małopłytkowość immunologiczną
na obszarze: śląskie
 
ilość wiadomości: 33