logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

szkolenia dla świadczeniodawców

ilość wiadomości: 10
29.08.2018
Komunikat nr 119/2018 w sprawie spotkania informacyjnego w związku z postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka…
 
25.07.2018
Informacja dotycząca przeprowadzenia szkoleń w związku z planowanymi postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i…
 
12.06.2018
Prezentacja "Zasady kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej2018w rodzaju:ambulatoryjna opieka specjalistyczna- aspekty formalno-prawne"
 
30.04.2018
Informacja dotycząca postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień…
 
25.04.2018
Komunikat nr 46/2018 dla świadczeniodawców w sprawie spotkań informacyjno-szkoleniowych w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:…
 
24.04.2018
Komunikat nr 44/2018 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA…
 
04.04.2018
Plan zakupu świadczeń na rok 2018 - publikacja Śląskiego OW NFZ w Katowicach
 
04.04.2018
Komunikat nr 36/2018 dla świadczeniodawców w związku z ogłoszonymi konkursami ofert na realizację umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA…
 
04.04.2018
Komunikat nr 37/2018 dla świadczeniodawców dotyczący postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia…
 
20.11.2017
Komunikat nr 137/2017 w sprawie postępowań konkursowych w trybie konkursu ofert mających na celu zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne,…
 
ilość wiadomości: 10