logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 3
22.05.2018
Informacja dla osu00f3b planuju0105cych zu0142ou017cenie ofert w postu0119powaniach konkursowych w rodzaju ambulatoryjne u015bwiadczenia specjalistyczne, ktu00f3rzy obecnie nie realizują umowy w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
25.04.2018
Ogłoszenia (wraz z definicjami, informacjami i komunikatem) konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • CHIRURGIA ONKOLOGICZNA DLA DZIECI - subregion północny, subregion południowy
 • DIABETOLOGIA DLA DZIECI - subregion północny
 • CHOROBY ZAKAŹNE DLA DZIECI - subregion centralny, subregion północny, subregion południowy
 • REUMATOLOGIA DLA DZIECI - subregion północny, subregion południowy
 • GASTROENTEROLOGIA DLA DZIECI - subregion północny, subregion południowy
 • UROLOGIA DZIECIĘCA - subregion północny, subregion południowy
 • ONKOLOGIA I HEMATOLOGIA DZIECIĘCA - subregion północny, subregion południowy
 • LECZENIE ZEZA - subregion południowy, subregion centralny, subregion północny
 • ENDOKRYNOLOGIA DLA DZIECI - subregion północny
 • GINEKOLOGIA DLA DZIEWCZĄT - subregion północny
 • NEFROLOGIA DLA DZIECI - subregion północny
 • IMMUNOLOGIA - województwo śląskie
 
10.05.2018
Oświadczenie z dnia 10 maja 2018 roku o zmianie końcowej data składania ofert oraz otwarcia ofert w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 
16.05.2018
Ogłoszenia o unieważnieniu postępowań o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 280 – chirurgia onkologiczna dla dzieci – subregion południowy
 • 281 – chirurgia onkologiczna dla dzieci – subregion północny
 • 283 – choroby zakaźne dla dzieci – subregion centralny
 • 284 – reumatologia dla dzieci – subregion północny
 • 286 – urologia dziecięca – subregion północny
 • 291 – gastroenterologia dla dzieci – subregion południowy
 • 292 – urologia dziecięca – subregion południowy
 • 295 – reumatologia dla dzieci – subregion południowy
 • 297 – onkologia i hematologia dziecięca – subregion południowy
 • 299 – immunologia – województwo śląskie
 • 300 – choroby zakaźne dla dzieci – subregion południowy
 
04.06.2018
Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 298 – leczenie zeza - subregion północny
 
08.06.2018
Oświadczenie z dnia 8 czerwca 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert mającego na celu zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 294 – ginekologia dla dziewcząt - subregion północny
 
11.06.2018
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 282 – świadczenia w zakresie diabetologii dla dzieci
 • 285 – świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci, świadczenia w zakresie gastroenterologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna
 • 287 – świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej, świadczenia w zakresie onkologii i hematologii dziecięcej - diagnostyka onkologiczna
 • 288 – świadczenia w zakresie leczenia zeza
 • 289 – świadczenia w zakresie leczenia zeza
 • 290 – świadczenia w zakresie chorób zakaźnych dla dzieci
 • 293 – świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci, świadczenia w zakresie endokrynologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna
 • 296 – świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci kwalifikowanie do przeszczepu i monitorowanie zakwalifikowanych - zakres skojarzony do nefrologii dla dzieci 02.1131.001.02, świadczenia w zakresie nefrologii dla dzieci - diagnostyka onkologiczna
 
18.06.2018
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 294 – ginekologia dla dziewcząt - subregion północny
 
19.12.2017
Ogłoszenie (wraz z definicją oraz informacją o cenie oczekiwanej)konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna:
 • 144 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
26.01.2018
Oświadczenie z dnia 25 stycznia 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 144 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
05.02.2018
Oświadczenie z dnia 5 lutego 2018 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert ogłoszonego w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
 • 144 – świadczenia w zakresie onkologii, świadczenia w zakresie onkologii-diagnostyka onkologiczna
na obszarze: częstochowski, kłobucki, lubliniecki, myszkowski, Częstochowa
 
ilość wiadomości: 3