logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

aneksowanie umów wieloletnich - definicje

ilość wiadomości: 10
07.12.2009
Definicja dla nowego miejsca - zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
 
07.12.2009
Definicja dla nowego miejsca - zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
 
07.12.2009
Definicja dla nowego miejsca - zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej
 
07.12.2009
Definicja dla nowego miejsca - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
 
04.12.2009
Definicja na 2010 rok - zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu
 
04.12.2009
Definicja na 2010 rok - zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej
 
04.12.2009
Definicja na 2010 rok - zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej
 
04.12.2009
Definicja na 2010 rok - zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne
 
19.12.2008
definicje dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi, zgłaszających nowe miejsca udzielania świadczeń w 2009…
 
06.11.2008
definicje dla świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środkami pomocniczymi
 
ilość wiadomości: 10