logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 4
11.01.2010
Definicja
(program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; województwo śląskie)
 
19.02.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnieciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne
(program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POCHP) - etap podstawowy; województwo śląskie)
 
24.06.2009
Definicja
(program pofilaktyki raka piersi - etap podstawowy, powiat lubliniecki)
 
21.07.2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(program pofilaktyki raka piersi - etap podstawowy, powiat lubliniecki)
 
22.05.2009
Definicja
(program pofilaktyki raka piersi - etap podstawowy, powiat lubliniecki)
 
09.06.2009
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: profilaktyczne programy zdrowotne
(program pofilaktyki raka piersi - etap podstawowy, powiat lubliniecki)
 
13.02.2009
Definicje
(program pofilaktyki raka piersi - etap podstawowy, M. PIEKARY ŚLĄSKIE; program badań prenatalnych, M. KATOWICE)
 
17.03.2009
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(program pofilaktyki raka piersi - etap podstawowy, M. PIEKARY ŚLĄSKIE; program badań prenatalnych, M. KATOWICE)
 
ilość wiadomości: 4