logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 144
24.11.2010
Definicja
(714 - kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
 
14.12.2010
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(714 - kardiologia - raciborski)
 
22.11.2010
Definicja
(1090-program leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)
substancje czynne w pt leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera)
woj. śląskie)
 
20.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(1090-program leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera) substancje czynne w pt leczenia mukopolisacharydozy typu II (Zespół Huntera) woj. śląskie)
 
10.11.2010
Definicja
(1088 - program leczenia choroby Leśniowskiego Crohna
substancje czynne w pt leczenia choroby Leśniowskiego Crohna
- m. Tychy)
 
20.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1088 - program leczenia choroby Leśniowskiego Crohna substancje czynne w pt leczenia choroby Leśniowskiego Crohna - m. Tychy)
 
09.11.2010
Definicje:
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21

1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny
położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N20
- m. Ruda Śląska)
 
01.12.2010
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
 
01.12.2010
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
(1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
 
01.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
 
01.12.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
(1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny)
 
08.12.2010
Ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowań prowadzonych w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(1086 - neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny neonatologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N20, N23, N24, N25, N22, N21

1087 - położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny położnictwo i ginekologia - hospitalizacja III poziom referencyjny - N01, N02, N03, N09, N11, N20
- m. Ruda Śląska)
 
03.11.2010
Definicja
 
19.11.2010
Ogłoszenie o wniesieniu protestu
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07)
 
22.11.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu protestu
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07)
 
23.11.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(713-otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja
otolaryngologia dziecięca - hospitalizacja - C05, C06, C07
m. Katowice)
 
29.10.2010
Definicja
(kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
 
18.11.2010
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(kardiologia - hospitalizacja
kardiologia - hospitalizacja E11, E12, E13, E14
kardiologia - hospitalizacj E23, E24, E25, E26
na obszarze: 2411 - raciborski)
 
18.10.2010
Definicja
(leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
substancje czynne w pt leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych - woj. śląskie)
 
19.11.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych
substancje czynne w pt leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc u pacjentów hemodializowanych - woj. śląskie)
UWAGA - dotyczy zakładów opieki zdrowotnej tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i Ministra właściwego ds. wewnętrznych
 
07.10.2010
Definicja
(program leczenia przewlekłego WZW typu B lub C; województwo śląskie)
 
22.10.2010
Ogłoszenie w sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju w rodzaju: leczenie szpitalne - terapeutyczne programy zdrowotne
(program leczenia przewlekłego WZW typu B lub C; województwo śląskie)
 
27.09.2010
Definicja
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne (chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym - Zawiercie)
 
22.10.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
(chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym - Zawiercie)
 
24.09.2010
Definicja
Ogłoszenie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: leczenie szpitalne
(chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym
substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym - m. Dąbrowa Górnicza)
 
14.10.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
(chemioterapia w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym substancje czynne w chemioterapii w trybie jednodniowym z zakresem skojarzonym - m. Dąbrowa Górnicza)
 
ilość wiadomości: 144