logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 11
02.08.2010
Definicja
(świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci - województwo śląskie)
 
02.08.2010
Informacja o oczekiwanej cenie punktu rozliczeniowego
(świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci)
 
19.08.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy w sprawie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: opieka paliatywna i hospicyjna
(świadczenia w hospicjum domowym dla dzieci - województwo śląskie)
 
01.03.2010
Definicje
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - będziński, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Jastrzębie Zdrój, myszkowski, Świętochłowice, zawierciański)
 
01.03.2010
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia pielęgniarskiej opiece długoterminowej - 29 zł za osobodzień
 
19.03.2010
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach postępowań w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - będziński, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Jastrzębie Zdrój, myszkowski, Świętochłowice, zawierciański)
 
19.01.2010
Legenda do ogłoszenia konkursu
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region katowicki)
 
19.01.2010
Definicja
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region katowicki)
 
19.01.2010
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej: 29 zł za osobodzień
 
19.02.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region katowicki)
 
19.01.2010
Legenda do ogłoszenia konkursu
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region bielski)
 
19.01.2010
Definicja
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region bielski)
 
19.01.2010
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej: 29 zł za osobodzień
 
19.02.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region bielski)
 
19.01.2010
Legenda do ogłoszenia konkursu
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region częstochowski)
 
19.01.2010
Definicja
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region częstochowski)
 
19.01.2010
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej: 29 zł za osobodzień
 
19.02.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej - region częstochowski)
 
21.12.2009
Definicja
(świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - pow. zawierciański)
 
22.12.2009
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym: 71 zł za osobodzień
 
31.12.2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym/opiekuńczo-leczniczym - pow. zawierciański)
 
21.12.2009
Definicja
(świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - m. Jaworzno)
 
22.12.2009
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie : 300 zł za osobodzień
 
31.12.2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(świadczenia w zakładzie opiekuńczo-leczniczym dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - m. Jaworzno)
 
21.12.2009
Definicja
(świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - m. Jaworzno)
 
22.12.2009
Cena oczekiwana dla zakresu: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym: 236,80 zł za osobodzień
 
31.12.2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym - m. Jaworzno)
 
09.03.2009
Definicja
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej, m. Katowice)
 
09.03.2009
Informacja dotycząca ceny oczekiwanej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
• świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej – 27,06 zł
 
24.03.2009
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu rokowań w trybie art. 144 pkt. 2 ustawy
(świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej, m. Katowice)
 
02.03.2009
Definicje
(świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie, świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - województwo śląskie)
 
02.03.2009
Informacja dotycząca ceny oczekiwanej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze:
• świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie – 163,45 zł
• świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie – 163,45 zł
 
24.03.2009
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej
(świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla dzieci wentylowanych mechanicznie, świadczenia zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - województwo śląskie)
 
ilość wiadomości: 11