logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

 • A
 • A+
 • A++

Dla świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza

Rehabilitacja lecznicza (25)

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria III

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria III

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria II

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria II

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 12 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria I

Rehabilitacja neurologiczna dziecięca - kategoria I

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 16 tygodni w roku kalendarzowym.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła

Rehabilitacja neurologiczna przewlekła

CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 6 tygodni raz w roku kalendarzowym

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:
Pacjenci po przebytej rehabilitacji w wyżej wymienionych w grupach, którzy wymagający kontynuacji rehabilitacji neurologicznej w warunkach stacjonarnych.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria II

(stan pacjenta umiarkowany i lekki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 6 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń obwodowego układu nerwowego i dystrofie mięśniowe - kategoria I

(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 9 tygodni bez przerwy.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria II

(stan pacjenta umiarkowany i lekki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji rdzenia i korzeni nerwowych - kategoria I

(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria II

(stan pacjenta umiarkowany i lekki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 9 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 6 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I

Rehabilitacja neurologiczna zaburzeń funkcji mózgu - kategoria I

(stan pacjenta bardzo ciężki i średnio ciężki)
CZAS TRWANIA REHABILITACJI:

 • do 16 tygodni w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • do 12 tygodni w przypadku braku chorób współistniejących.

W przypadku uzasadnionym względami medycznymi i koniecznością osiągnięcia celu leczniczego czas trwania rehabilitacji może zostać przedłużony decyzją lekarza prowadzącego rehabilitację, za pisemną zgodą dyrektora właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
WARUNKI PRZYJĘCIA:

 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 14 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku wystąpienia chorób współistniejących;
 • przyjęcie bezpośrednio po wypisie lub w ciągu 30 dni od wypisu pacjenta z ośrodka leczenia ostrej fazy uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego w przypadku braku chorób współistniejących.
Strona 1 z 2