logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla świadczeniodawcy

konkursy ofert i rokowania

ilość wiadomości: 17
20.08.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie onkologii - m.Katowice)
 
20.08.2010
Informacja o oczekiwanej cenie punktu rozliczeniowego
 
23.09.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie onkologii - m. Katowice)
 
28.07.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie transplantologii – m. Gliwice)
 
28.07.2010
Informacja o oczekiwanej cenie punktu rozliczeniowego
 
20.08.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie transplantologii - m. Gliwice)
 
12.04.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie urologii - powiat cieszyński)
 
12.04.2010
Informacja o oczekiwanej cenie punktu rozliczeniowego
 
04.05.2010
Oświadczenie z dnia 04.05.2010 roku o zmianie terminu rozstrzygnięcia postępowania w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie urologii - powiat cieszyński)
 
18.05.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania w trybie rokowań na podstawie art. 144 ustawy
(świadczenia w zakresie urologii - powiat cieszyński)
 
05.03.2010
Definicja
(badania elektrofizjologiczne – m. Katowice)
 
05.03.2010
Komunikat do oferentów zainteresowanych przystąpieniem do postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, ogłoszonych w dniu 05.03.2010 roku
 
26.03.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(badania elektrofizjologiczne – m. Katowice)
 
05.03.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc – m. Sosnowiec)
 
05.03.2010
Komunikat do oferentów zainteresowanych przystąpieniem do postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, ogłoszonych w dniu 05.03.2010 roku
 
26.03.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie leczenia gruźlicy i chorób płuc – m. Sosnowiec)
 
05.03.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie nefrologii - m. Tychy)
 
05.03.2010
Komunikat do oferentów zainteresowanych przystąpieniem do postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, ogłoszonych w dniu 05.03.2010 roku
 
26.03.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie nefrologii - m. Tychy)
 
05.03.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie onkologii - powiat pszczyński)
 
05.03.2010
Komunikat do oferentów zainteresowanych przystąpieniem do postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, ogłoszonych w dniu 05.03.2010 roku
 
26.03.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie onkologii - powiat pszczyński)
 
05.03.2010
Definicja
(świadczenia w zakresie urologii - powiat cieszyński)
 
05.03.2010
Komunikat do oferentów zainteresowanych przystąpieniem do postępowań konkursowych w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz w zakresie ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne kosztochłonne, ogłoszonych w dniu 05.03.2010 roku
 
26.03.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(świadczenia w zakresie urologii - powiat cieszyński)
 
18.02.2010
Informacja o oczekiwanej cenie punktów rozliczeniowych
 
18.02.2010
Definicja (poprawiona wersja)
(badania tomografii komputerowej (TK) - powiat myszkowski)
 
19.03.2010
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna
(badania tomografii komputerowej (TK) - powiat myszkowski)
 
02.06.2009
Definicje
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, Lubliniec;
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Lędziny, Lubliniec
 
02.06.2009
Informujemy, że cena oczekiwana punktu rozliczeniowego dla: 02.1580.001.02 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU wynosi: 8,90 zł
Informujemy, że cena oczekiwana punktu rozliczeniowego dla: 02.1581.001.02 - ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU DLA DZIECI wynosi: 8,90 zł
 
23.06.2009
Ogłoszenia o rozstrzygnięciach konkursów ofert o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, Lubliniec
- świadczenia w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, Lędziny, Lubliniec
 
ilość wiadomości: 17