logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++
Dla świadczeniodawcy

Norbert Mnich

Norbert Mnich

USTAWA z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie recept lekarskich z dnia 13 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 17 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie recept

INSTRUKCJA samodzielnego pobierania zakresów numerów recept w portalu personelu

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich – tekst jednolity z 14.03.2014 r.