logo obrazek Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

  • A
  • A+
  • A++

Dla pacjenta

Drukuj

Ochrona zdrowia w Unii Europejskiej

Podstawy prawne

Przepisy prawne obowiązujące w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego:

Państwa Unii Europejskiej oraz Państwa Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)

  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.2004.166.1),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.09.284.1),
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników (Dz.U.UE.L.09.284.43).

Śląski OW NFZ informuje, że z dniem 1 kwietnia 2012 r. Szwajcaria, a od dnia 1 czerwca 2012 r. pozostałe kraje EFTA, tj. Islandia, Liechtenstein oraz Norwegia przeszły z obowiązujących przepisów Rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 oraz 574/72 do porządku prawnego wyznaczonego przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz nr 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie sposobu i kryteriów ustalania dopuszczalnego czasu oczekiwania na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej
Rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71
Rozporządzenie Rady (EWG) NR 574/72
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE L. 04.166.1 z późn. zm.)
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 988/2009 z dnia 16 września 2009r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz określające treść załączników