Śląski Oddział Wojewódzki NFZ - strona główna Narodowy Fundusz Zdrowia - Śląski Oddział Wojewódzki

Dla pacjenta

Gdzie się leczyć w czasie COVID-19

Wykaz punktów pobrań – stan na 12.05.2021 r.

Wykaz zakładów podstawowej opieki zdrowotnej, które są czynne i udzielają teleporad oraz które zawiesiły udzielanie świadczeń zdrowotnych – stan na 21.04.2021 r.

Wykaz poradni specjalistycznych oraz pracowni diagnostycznych, które są czynne, które udzielają teleporad oraz które zawiesiły udzielanie świadczeń zdrowotnych – stan na 11.05.2021 r.

Wykaz gabinetów ginekologicznych – stan na 11.05.2021 r.

Wykaz gabinetów stomatologicznych – stan na 26.04.2021 r.

Wykaz - rehabilitacja po COVID-19 - stan na 12.05.2021 r.

Wykaz reorganizowanych placówek (oddziałów) – stan na 09.04.2020 r.