Delegatury

wyślij znajomemu   drukuj stronę

 

Delegatury Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ realizują następujące zadania:

Obsługa świadczeniobiorców w zakresie:

 • Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego (KUZ),
 • Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego, w tym:
  • wydawanie oraz anulowanie zaświadczeń o uprawnieniach do świadczeń tj. formularzy serii E-100, EKUZ i Certyfikatów Tymczasowo Zastępujących EKUZ osobom ubezpieczonym,
  • wydawanie oraz anulowanie poświadczeń o uprawnieniach do świadczeń na podstawie rejestrowanych formularzy serii E-100 lub dokumentów przenośnych S1 i SED osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego,
  • przeprowadzanie postępowań wyjaśniających z ZUS i KRUS w sprawie ustalenia okresu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zaopatrzenia w środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,
 • przyjmowania wniosków i wydawania danych dostępowych do Zintegrowanego Portalu Pacjenta (ZIP),
 • przyjmowania i rejestracji skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • przygotowywania umów o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne.
Godziny urzędowania Delegatur Śląskiego OW NFZ:
w dni robocze
- poniedziałek - 8:00 - 16:00
- wtorek - 8:00 - 18:00
- środa - 8:00 - 16:00
- czwartek - 8:00 - 16:00
- piątek - 8:00 - 16:00


Delegatury - mapa dojazdowa

Delegatura w Bielsku-Białej

ul. Karpacka 24, 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 498 98 00
fax 33 498 98 01 

Delegatura w Częstochowie

ul. Czartoryskiego 28, 42-200 Częstochowa
tel. 34 360 72 70
fax 34 360 72 71

Delegatura w Rybniku

ul. 3 Maja 29, 44-200 Rybnik
tel. 32 429 49 70, 32 429 49 81

 


 

wersja mobilnaczytaj stronę